PEMBAMAR Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
3/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům aktuální poznatky o podstatě a fungování současného marketingu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a principy marketingu a marketingového strategického plánování. Další část je věnována analýze marketingového prostředí, řízení marketingových informací a charakteristice spotřebního trhu a B2B trhů, jejich chování a rozhodovacím procesům, které na těchto trzích probíhají. Nosná část předmětu je zaměřena na charakteristiku jednotlivých nástrojů marketingového mixu - produktu, ceny, dostupnosti a nástrojů marketingové komunikace. Závěrečná kapitola přibližuje problematiku marketingu služeb a využívání marketingu v malých a středních firmách.
Osnova
 • 1. Podstata, pojetí a význam marketingu
  2. Příprava marketingových strategií a plánů
  3. Marketingové prostředí
  4. Zabezpečování marketingových informací
  5. Analýza spotřebních trhů
  6. Analýza B2B trhů a konkurence
  7. Segmentace trhu, Targeting a Positioning
  8. Produkt a produktová politika
  9. Dostupnost produktu a marketingová logistika
  10. Cena a cenová politika
  11. Marketingová komunikace
  12. Marketingové aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: OPF SLU Karviná, 2014. info
 • MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing in Theory and Practice in a new and modern way. Karviná: OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-044-3. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management.14th. 2012. ISBN 978-0-13-210292-6. info
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Průběžný test, písemná forma zkoušky, jiná zátěž.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška39
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2018/PEMBAMAR