PEMBKEPO Ekonomika podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 19. 10. 15:35–17:10 AULA, Čt 23. 11. 15:35–17:10 AULA, Čt 14. 12. 15:35–17:10 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Úvod do problematiky podnikové ekonomiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 214/190, pouze zareg.: 4/190
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu „Ekonomika podniku“ bude seznámit studenta s fungováním podniku obecně s odkazem na další disciplíny, které budou navazovat ve studiu (účetnictví, marketing, management…). Dílčím cílem je studenta komplexně seznámit s provázaností jednotlivých podnikových procesů a podpořit jeho logické myšlení a rozhodování. Výstupem jeho znalostí bude pojetí podniku jako živého organismu, kdy student chápe, že jakákoliv změna v jednom procesu vyvolává řetězovou reakci i v jiných procesech a problémy podniku nelze řešit odděleně (např. jen výrobu, jen zásobování).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen popsat a jednoduše vyhodnotit základní podnikové procesy, využívat základních propočtů podnikové ekonomiky.
Osnova
 • 1. Základní charakteristika podniku.
  Cíle podniku a jeho funkce (činnosti). Organizační výstavba podniku. Životní cyklus podniku a jeho fáze. Majetková a kapitálová struktura podniku. Zakladatelský rozpočet. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Spotřeba výrobních faktorů.
  2. Hodnotové toky v podniku.
  Náklady podniku. Kritéria třídění nákladů v podniku Nákladová funkce. Využití nákladové funkce v manažerském rozhodování. Výkony, výnosy, tržby. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření v diagramu bodu zvratu.
  3. Rozhodovací úlohy v řízení podniku
  Základní postupy rozhodování o ceně, sortimentu, limitech nákladů, vycházející ze znalosti bodu zvratu.
  4. Hlavní podnikové procesy.
  Nákupní činnost podniku. Ukázka tvorby plánu nákupu. Výrobní činnost podniku (včetně podniků služeb). Ukázka tvorby plánu výroby. Prodejní činnost podniku. Ukázka tvorby plánu prodeje.
  5. Vedlejší podnikové procesy.
  Personální činnost v podniku. Podpůrné činnosti podniku (správa, investice)
  6. Podnikové početnictví a jeho význam
  Kalkulace nákladů, metody kalkulace nákladů. Základní druhy kalkulací. Rozpočet podniku (základní).
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
 • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-64-10. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • WÖHE, G. a E. KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2. info
 • BOUKAL, P., H. MIKOVCOVÁ a H. SCHOLLEOVÁ. Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0679-3. info
Výukové metody
přímá výuka, tutoriály, domácí úkoly
Metody hodnocení
Hodnotící metody: bodovaná celosemestrální práce, vycházející z aktivní účasti na tutoriálech(30 % hodnocení), písemná zkouška (70 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na tutoriálech spojená s řešením komplexních případových studií z ekonomiky podniku a zpracováváním celosemestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKEPO