PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do IS a jejich využití v podnikové praxi
  Představení základních pojmů jako data, informace či znalosti. Základní pojmy z oblasti IS a jeho definice. Definování pojmu architektura IS a představení základních typů architektury. Možnosti ukládání dat. Možnosti ochrany a zabezpečení dat.
  2. Životní cyklus informačního systému
  Představení informační strategie. Informační projekty, plánovaní a řízení. Představení požadavků na informační systém. Představení jednotlivých fází životního cyklu (akvizice, implementace, provoz a údržba, ukončení provozu). Outsourcing.
  3. Technologie v podnikové praxi
  Postavení ICT v podniku. Podstatné rysy internetu. Základní služby internetu. Komunikace na internetu. Elektronické podnikání. Cloud computing. Modely nasazení cloud computingu (veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud). Distribuční modely cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS). Výhody a nevýhody cloudových řešení. Současné a budoucí trendy v informačních technologiích v podnikové praxi (Internet of things, Machine learning).
  4. Informační podpora firmy I ? řízení firmy
  Informační podpora různých úrovní managementu. Možnosti uplatnění podnikových informačních systémů v oblasti řízení hlavních interních podnikových procesů. Systémy pro podporu rozhodování. Manažerské informační systémy. Integrované systémy řízení podniku. Systémy pokročilého plánování. Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Business intelligence. Business analytics. Big Data. Datové sklady.
  5. Informační podpora firmy II ? marketing, finance a ekonomika s důrazem na cloud computing
  Marketingové IS. Marketingový zpravodajský systém. Marketingový výzkumný systém. Podpora obchodu. Podpora služeb. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Procesy ekonomického řízení firmy. Ekonomický IS. Aplikace Cash Flow Management. Představení vybraných cloudových řešení pro Informační podporu II (v oblasti marketingu, financí a účetnictví).
  6. Informační podpora firmy III ? výroba, controlling, lidské zdroje
  Systémy pro řízení výrobních procesů. Systémy pro plánování výroby. Systémy plánování výrobních zdrojů. Strategický a operativní controlling. Payroll systémy (zpracování mezd a odměn). Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnanci). Human Resource Management (péče o lidské zdroje). Employee Portal (komunikace zaměstnanců). Logistické IS. Workflow systémy.
Literatura
  doporučená literatura
 • LAUDON, J. P. and K. C. LAUDON. Management information systems: Managing the digital firm. 15th ed. U.K.: Pearson, 2017. ISBN 978-1292211756. info
 • RAINER, R. K., B. PRINCE and H. J. WATSON. Management information system. 4th ed. USA: John Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-32109-5. info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • HALL, J. Introduction to accounting information systems. International ed. S.I.: Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1133187981. info
 • BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7594-4. info
 • STAIR, R. Principles of information systms. S.I.:Cengage Learning, 2012. ISBN 11-336-2966-0. info
 • SODOMKA, P. a H. KLÁČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
Výukové metody
Přednáška s analýzou videozáznamu
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře minimálně 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž7
Přednáška26
Příprava na zápočet40
Semestrální práce30
Seminář13
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.