PEMBKMAG Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
So 14. 10. 13:55–15:30 VS, Pá 10. 11. 13:55–15:30 VS, Pá 8. 12. 13:55–15:30 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 59 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/59, pouze zareg.: 0/59
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům aktuální poznatky o podstatě a fungování současného marketingu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a principy marketingu a marketingového strategického plánování. Další část je věnována analýze marketingového prostředí, řízení marketingových informací a charakteristice spotřebního trhu a B2B trhů, jejich chování a rozhodovacím procesům, které na těchto trzích probíhají. Nosná část předmětu je zaměřena na charakteristiku jednotlivých nástrojů marketingového mixu - produktu, ceny, dostupnosti a nástrojů marketingové komunikace. Závěrečná kapitola přibližuje problematiku marketingu služeb a využívání marketingu v malých a středních firmách.
Výstupy z učení
Nerelevantní
Osnova
 • 1. Podstata, pojetí a význam marketingu
  2. Příprava marketingových strategií a plánů
  3. Marketingové prostředí
  4. Zabezpečování marketingových informací
  5. Analýza spotřebních trhů
  6. Analýza B2B trhů a konkurence
  7. Segmentace trhu, Targeting a Positioning
  8. Produkt a produktová politika
  9. Dostupnost produktu a marketingová logistika
  10. Cena a cenová politika
  11. Marketingová komunikace
  12. Marketingové aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: OPF SLU Karviná, 2014. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management.14th. 2012. ISBN 978-0-13-210292-6. info
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Průběžný test, písemná forma zkoušky, jiná zátěž.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška39
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKMAG