PEMBKMSO Management v sociálních službách

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 6. 10. 9:45–11:20 B208, Pá 3. 11. 9:45–11:20 B208, Pá 1. 12. 9:45–11:20 B208
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Řízení organizací v sociálních službách představuje seznámení se specifiky fungování tohoto typu podniku, který je omezen legislativou, taktéž prochází kontrolami kvality.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je se seznámit se základy řízení těchto organizací, přípravou strategie, možnostmi zajišťování finančních zdrojů a vnitřního řízení organizace pomocí podnikové kultury. Výklad bude doplněn přednáškami a workshopy odborníků z praxe.
Osnova
 • 1. Specifika organizací v sociálních službách Členění a formy poskytování sociálních služeb Poskytovatelé a podmínky poskytování služeb. Dilemata v podnikání v sociálních službách. Základní zdroje financování organizací sociálních služeb.
 • 2. Základní pojmy z teorie řízení Základní funkce řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce řízení v aplikaci na podnik sociálních služeb. Strategické plánování a řízení s ohledem na efektivnost a společenskou návratnost.
 • 3. Manažerské kompetence v řízení Manažerské kompetence, vlastní tvorba kompetenčního modelu v řízení. Delegování pravomocí, formy delegování, proces delegování, překážky, potíže delegování, přínosy. Využití asertivity v sociální praxi.
 • 4. Řízení kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, standardy související se samotným poskytnutím služby, personální zabezpečení kvality služeb, standardy spojené s provozem služby.
 • 5. Etika v řízení a kultura organizace Předpoklady k etickému chování, etický kodex. Organizační kultura, prvky organizační kultury, diagnóza organizační kultury, silná a slabá organizační kultury.
 • 6. Vybrané přístupy k řízení vedoucí k rozvoji organizace Učící se organizace, metoda QMSS, systém značka kvality, osm dimenzí excellence.
 • 7. Krizové řízení v sociální sféře Řízení krizových situací a management změn.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEBESTOVÁ, J. Management sociálních služeb. Karviná: SU OPF, 2013. info
 • DĚDINA, J.,CEJTHAMR,V. Management a organizační chování. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7. info
 • PITNEROVÁ, D. Management sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2012-7. info
 • MOLEK, J. Řízení organizací sociálních služeb. Vybrané problémy. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011. ISBN 978-80-7416-083-7. info
  doporučená literatura
 • ČÁMSKÝ, P., SEMBDNER, J., KRUTILOVÁ, D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0027-7. info
 • BORNSTEIN, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-513805-8. info
Výukové metody
přednášky, seminář, prezentace odborníků z praxe, týmový projekt, diskuse,
Metody hodnocení
týmový semestrální projekt vytvořen ve spolupráci s vybranou organizací (30 % hodnocení) a jeho obhajoba (30 % hodnocení), závěrečná zkouška (50 % hodnocení). Zkouška může mít formu písemnou nebo ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKMSO