PEMBKPDK Podnikání

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
PEMBKPDK/01: Thu 19. 10. 17:15–18:50 MS, Thu 23. 11. 17:15–18:50 MS, Thu 14. 12. 17:15–18:50 MS, J. Duháček Šebestová
PEMBKPDK/02: Thu 12. 10. 17:15–18:50 B207, Thu 9. 11. 17:15–18:50 B207, Thu 7. 12. 17:15–18:50 B207, J. Duháček Šebestová
PEMBKPDK/03: Thu 5. 10. 17:15–18:50 B206, Thu 2. 11. 17:15–18:50 B206, Thu 30. 11. 17:15–18:50 B206, J. Duháček Šebestová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 100/150, only registered: 0/150
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu podpořit podnikavost a kreativitu studentů. Dílčím cílem je seznámit je s podnikatelskými kompetencemi a základními znalostmi o i různých formách podnikání. Pomocí případových studií chceme ve studentech probudit podnikavost, kreativitu při řešení konkrétních podnikatelských situací v různých oblastech podnikání při využití základních teoretických znalostí. V předmětu je kladen důraz na týmovou spolupráci na praktických úkolech, např. zadaných v Business Gate Academy či dalšími subjekty.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podnikatel, podnikání a výklad základních pojmů
 • Podnikatel a jeho definice. Vymezení podnikání. Vyhodnocení vlastního potenciálu pro podnikání. Metody podporující podnikavost.
 • 2. Podnikání a jeho podpora
 • Vymezení malých a středních podniků dle platné legislativy. Podpora malých a středních podniků (MSP) a začínajících podnikatelů. Ekosystémy podporující podnikání (inkubátory, akcelerátory, coworkingová centra). Možnosti využívat mentoringu a koučingu při podnikání.
 • 3. Vlastní vstup do podnikání
 • Zhodnocení vlastní myšlenky do podnikání. Využití Lean Canvas pro zhodnocení myšlenky. Základní struktura podnikatelského plánu. Analýza prostředí, analýza rizik takto připravených plánů.
 • 4. Specifické skupiny podnikatelů
 • Rodinné podnikání a následnictví. Podnikání mladých, podnikání žen. Sociální podnikání. Využívání příležitostí a odlišností na trhu.
 • 5. Provozní management podniku
 • Základní principy v řízení podniku začínajícího podniku v oblasti personální, finanční, provozní. Ekonomické minimum pro začínajícího podnikatele. Krizové řízení související s životním cyklem podniku.
 • 6. Rozvoj podnikání
 • Tvorba sítí a aliancí v podnikání. Inovace jako zdroj růstu a rozvoje podniku. Scale-up tendence v podnikání. Finanční propojování podniků.
 • 7. Mezinárodní rozměr podnikání
 • Strategie a struktury mezinárodního obchodu, zvláštní role různých funkcí mezinárodního obchodu. Formulace a provádění strategií, plánů a taktik k úspěchu v mezinárodních obchodních aktivitách. Licencování a franchising, hlavní výhody a nevýhody.
Literature
  required literature
 • DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. info
 • MULAČOVÁ, V. and P. MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4780-4. info
 • VEBER, J. a J. SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 820694501. info
Assessment methods (in Czech)
Bodovaná celosemestrální práce, vycházející z aktivní účasti na seminářích (30 % hodnocení), prezentace výsledků práce a diskuse (20 % hodnocení), zkouška (50 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBKPDK