PEMBPBUM Business modely

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:15–13:00 B208
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPBUM/01: St 11:25–13:00 A318, P. Adámek
PEMBPBUM/02: Po 25. 9. Po 8:55–9:40 D004, P. Adámek
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky a znalosti z oblasti business modelování s následnou schopností aplikace v praxi v konkrétní podnikatelské činnosti. Předmět klade důraz na inovativnost, kreativitu a novátorské postupy při budování logiky nabízené „hodnoty“ v konektivitě na zákaznickou perspektivu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- operacionalizovat fungování podnikatelské činnosti s jasnou logickou dekompozicí základních činností, které jsou reprezentovány stavebními prvky každého business modelu;
- aplikovat designové a kreativní techniky pro tvorbu business modelu;
- evaluovat business model;
- provádět inovace vvprovozních business modelech;
- sestavit konkrétní business model fungování firmy.
Osnova
 • 1. Charakteristika, vývoj a vymezení business modelu Definice business modelu. Historický vývoj business modelů. Dynamika vývoje business modelu a jeho inovativnost. Využitelnost a přizpůsobení business modelu v praxi. Trendy v aplikaci business modelu a jeho řízení.
 • 2. Design business modelu a jeho prvky Postupná tvorba business modelu, proces návrhu business modelu a vzájemná vazba na strategii firmy. Business model Canvas a vymezení jeho základních devíti složek: zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály, vztahy se zákazníky, zdroje příjmů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství a struktura nákladů.
 • 3. Typologie business modelů a vzory Charakteristika druhů business modelu: unbundling business modelů, dlouhý chvost, vícestranné platformy, otevřené business modely. Prototypizace business modelu. Základní frameworky a vzory business modelů. Příklady typologie business modelů.
 • 4.Design nabízené hodnoty v business modelu Canvas Profilace zákazníka a segmentů. Mapa hodnot. Vhodnost nabízené hodnoty pro cílové trhy s rozdílem na B2C a B2B. Definování kritérií a výběr prototypu, nalezení vhodného business modelu. Zoom in a zoom out přístup business modelu.
 • 5. Inovace business modelu Navigátor business modelu a jeho fáze: iniciace, adaptování vzorů, integrace a implementace business modelu. Vizuální myšlení, prototypizace a ideace business modelu. Inovace modelu podnikání: generování a doručování benefitů, monetizace benefitů. Inovační cyklus business modelu.
 • 6. Evaluace business modelu Prostředí business modelů. Strategie modrého oceánu. Rámec pro hodnocení business modelu VARIM. Hodnocení každého stavebního prvku modelu pomocí SWOT analýzy. Vývoj business modelu v měnícím se prostředí. Řízení business modelů: podobnost prvků, potenciál pro synergie, konflikty a koordinace.
 • 7. Provozní model Canvas Vymezení a odlišení provozního modelu od business modelu. Klíčové a doplňkové techniky pro tvorbu provozního modelu. Tvorba provozního modelu firmy a zaměření na klíčové činnosti. Design, tvorba a proces provozního modelu: analýza prostředí, rozvoj strategie, návrh hodnotové nabídky a provozního modelu, sumarizace a testování business modelu, finalizace finančního modelu. Technika POLISM.
Literatura
  povinná literatura
 • CAMPBELL, A, M GUTIERREZ a LANCELOTT. Operating Model Canvas. Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2017. info
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. a A. B. G. SMITH. Vydělávejte svými nápady. Praha: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0452-8. info
 • OSTERWALDER, A a PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. info
 • GASSMANN, O, K FRANKENBERGER a M CSIK. The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. United Kingdom: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-06581-6. info
 • CLARK, T, A OSTERWALDER a Y PIGNEUR. Osobní business model. BizBooks, 2013. info
  doporučená literatura
 • PILJ, P, J LOKITZ a SOLOMON. Design a Better Business: New Tools, Skills, and Mindset for Strategy and Innovation. New Jersey: John Wiley& Sons, 2016. ISBN 978-1-119-27211-3. info
 • AFUAH, A. Business Model Innovation. Concepts, Analysis, and Cases. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-81740-0. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, týmový projekt, instruktáž, experimentování
Metody hodnocení
Hodnotící metody: bodovaná semestrální práce formou projektu tvorby business modelu a jeho prezentace (40 % hodnocení), průběžný test (20 % hodnocení), zkouškový test (40 % hodnocení), docházka na semináře 60 %. Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPBUM