PEMBPIPO Inovační podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Po 11:25–13:00 D117
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPIPO/01: Po 8:05–8:50 B307, D. Šimek
PEMBPIPO/02: Po 14:45–15:30 D117, T. Pražák
PEMBPIPO/03: Po 13:55–14:40 D117, T. Pražák
PEMBPIPO/04: Po 15:35–16:20 D117, T. Pražák
PEMBPIPO/05: Čt 8:05–8:55 B101, D. Šimek
PEMBPIPO/06: Čt 12:15–13:00 B101, D. Šimek
PEMBPIPO/07: Po 12:15–13:00 D036, D. Šimek, určeno programu IP
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 60/160, pouze zareg.: 0/160
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s inovačními aktivitami pro rozvoj a podporu podnikání, jejich přípravou, řízením a financováním a se strukturami, které podporují inovační podnikání zejména v České republice.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Základní pojmy teorie inovací
  2. Inovační procesy a modely inovací
  3. Inovační aktivity v podnikových procesech
  4. Inovační podnikání a efekty inovací
  5. Získávání znalosti pro podporu inovací
  6. Management inovací
  7. Podnikatelské inovační strategie
  8. Způsoby financování inovací
  9. Nástroje finanční podpory pro rozvoj inovačního podnikání v ČR
  10.Systém inovačního podnikání v ČR
  11.Vědeckotechnologické parky a inovační centra
  12.Průmyslové a regionální klastry
  13.Případové studie
Literatura
  povinná literatura
 • ČICHOVSKÝ a kol. Inovace-generátor výkonnosti firmy. Praha: Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-07-3. info
 • RYLKOVÁ, Ž. Analýza a hodnocení faktorů vedoucích k efektu inovace. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-701-1. info
  doporučená literatura
 • NOVÁK, A. Inovace je rozhodnutí: Kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu. Praha:Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-9492-6. info
 • ŠVEJDA, P. Inovační podnikání. Praha: AIPČR, 2007. ISBN 978-80-903153-6-5. info
 • TIDD, J., BESANT, J., PAVITT, K. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7. info
 • PITRA, Z. Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-10-X. info
 • JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0853-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Vypracování seminární práce a její prezentace.
Student vypracuje seminární práci v rozsahu do 15 stran na stanovené téma. Vypracovanou seminární práci vloží student v elektronické podobě do informačního systému STAG, kde bude provedena kontrola možného plagiátorství a kde bude práce bodově ohodnocena.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/PEMBPIPO