PEMBPKPD Komunikační a prezentační dovednosti

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBPKPD/01: Čt 8:05–9:40 MS, V. Kopřivová
PEMBPKPD/02: Po 25. 9. Po 8:55–9:40 D004, V. Kopřivová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/50, pouze zareg.: 3/50
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Komunikační a prezentační dovednosti: Rétorika a komunikace. Zásady komunikace. Specifika verbální a neverbální komunikace. Typy prezentací. Kompetence úspěšného prezentátora. Umění naslouchat.
 • Pravidla úspěšné prezentace. Metoda NLP. Verbální komunikace: Ovládnutí verbálního projevu – účinné využití slov, řečové techniky. Forma jazyka. Slovní zásoba. Využití frází. Přejatá slova. Časté chyby ve verbálním projevu a jejich předcházení.
 • Neverbální komunikace: Pojem a význam neverbální komunikace. Složky neverbální komunikace: mimika, vizika, proxemika, kinezika a gestika, posturologie, haptika, paralingvistika, oční kontakt. Vzhled a úprava zevnějšku. Obchodní schůzka z hlediska neverbální komunikace. Neverbální komunikace a výběrový pohovor.
 • Osobní image neboli sebeprezentace: Poznávání osobnosti. Sebepoznávání. Sebereflexe. Typy temperamentu. Sebemotivace ke zvládání konfliktních a zátěžových situací, zvládání trémy. Asertivita.
 • Obchodní vyjednávání a práce v týmu: Fáze obchodního jednání. Techniky vedení úspěšných obchodních rozhovorů. Kolektivní vyjednávání. Týmové role. Efektivní komunikace v týmu. Efektivní komunikace manažera.
 • Vytváření struktury prezentace:Příprava prezentace: stanovení cíle a účelu, analýza publika, stanovení obsahu a zvolení prezentačního stylu. Struktura prezentace. Vlastní prezentace: forma a jazyk, neverbální komunikace, práce s publikem – získání a udržení pozornosti. Práce s hlasem. Ovlivňování publika. Vedení diskuse. Etika prezentace. Technické prostředky a vizualizace. Možnosti Powerpointové prezentace. Časté chyby v elektronických prezentacích a jejich předcházení.
 • Prezentace a komunikace v anglickém jazyce: Přesvědčivé formulace a výrazy v anglickém jazyce. Příprava a vedení prezentace. Zvládání otázek a konfliktních situací. Ukázky a příklady v anglickém jazyce.
Literatura
  povinná literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Veronika BRACINÍKOVÁ. Komunikační a prezentační dovednosti: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 195 s. ISBN 978-80-7510-371-0. info
 • BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4821-4. info
  doporučená literatura
 • MIKULÁŠTÍK, M., 2010. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • ČERNÝ, V., 2007. Řeč těla: neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1658-6.
 • BRUNO, T. a G. ADAMCZYK, 2013. Řeč těla: Jak rozumět signálům řeči těla a cíleně je používat. Praha: Grada. ISBN 80-247-4592-3.
 • MEDLÍKOVÁ, O., 2010. Přesvědčivá prezentace. Špičkové rady,tipy a příklady. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2278-8.
 • ŠPAČKOVÁ, A., 2015. Trénink techniky řeči: naučte se mluvit barevně. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5578-6.
 • VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ, 2015. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5385-0.
 • PLAMÍNEK, J., 2018. Vedení lidí, týmů a firem – praktický atlas managementu. 5. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0629-5.
 • ŠPAČKOVÁ, A., 2009. Moderní rétorika. 3. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2965-7.
 • ŠPAČKOVÁ, A., 2011. Umění dialogu: Jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3810-9.
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, 2010. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
povinná aktivní účast na seminářích (min. 60 %), seminární práce a její prezentace (40 % hodnocení), písemný zkouškový test (60 % hodnocení)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPKPD