PEMBPMAG Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Daniel Kvíčala (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–12:10 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMAG/01: Po 8:05–8:50 A111, D. Kvíčala
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné vstupní podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/66, pouze zareg.: 1/66
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům aktuální poznatky o podstatě a fungování současného marketingu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a principy marketingu. Další část je věnována analýze marketingového prostředí, řízení marketingových informací a charakteristice spotřebního trhu a B2B trhů, jejich chování a rozhodovacím procesům, které na těchto trzích probíhají. Nosná část předmětu je zaměřena na charakteristiku jednotlivých nástrojů marketingového mixu - produktu, ceny, dostupnosti a nástrojů marketingové komunikace. Závěrečná kapitola přibližuje problematiku marketingové strategie a řízení značky.
Výstupy z učení
Nerelevantní
Osnova
 • 1. Podstata, pojetí a význam marketingu
  2. Marketingové prostředí
  3. Zabezpečování marketingových informací
  4. Analýza B2B trhů a konkurence
  5. Analýza spotřebních trhů
  6. Segmentace trhu, Targeting a Positioning
  7. Cena a cenová politika
  8. Dostupnost produktu a distribuční politika
  9. Marketingová komunikace
  10. Produkt a produktová politika
  11. Příprava marketingových strategií a plánů
  12. Řízení značky
Literatura
  povinná literatura
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K., STOKLASA, M. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management.14th. 2012. ISBN 978-0-13-210292-6. info
 • KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J. a ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
  neurčeno
 • JOBBER, D. and J. FAHY. Foundations of Marketing. Londýn: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780077137014. info
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 9788025127957. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: povinná aktivní účast na seminářích.
Hodnotící metody: minimálně 60 % (aktivita během semestru 20% hodnocení), písemný průběžný test (20% hodnocení), kombinovaná zkouška (60% hodnocení).
Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 37
Přednáška 39
Zkouška 40
Celkem 116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBPMAG