PEMNKCON Podnikový Controlling

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMNKCON/01: Pá 13. 10. 13:55–15:30 MS, Pá 10. 11. 13:55–15:30 D117, Pá 8. 12. 13:55–15:30 D117, T. Pražák
PEMNKCON/02: Pá 6. 10. 15:35–17:10 B101, Pá 3. 11. 15:35–17:10 B101, Pá 1. 12. 15:35–17:10 B101, T. Pražák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/50, pouze zareg.: 2/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy controllingu jako nástrojem řízení podnikatelských subjektů. Controlling prostupuje všemi podnikovými činnostmi, což umožní studentům seznámit se s jeho specifickými rysy v oblastech financí, zásobování, marketingu, atd. a zejména jako nástroje vnitropodnikového řízení nákladů.
Osnova
 • 1. Význam a koncepce controlling
  Historický vývoj controllingu v angloamerické a německé jazykové oblasti, vývoj controllingu v ČR, cíle controllingu, funkce controllingu, úlohy controllingu.
  2. Osobnost controllera a jeho postavení v organizační struktuře podniku
  Controller a jeho úkoly, controller versus manažer, organizační začlenění controllingu, vnitřní struktura controllingového útvaru.
  3. Podmínky ekonomického řízení na bázi controlligu
  Manažerské účetnictví jako informační základna controllingu, rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím.
  4. Základy nákladového controllingu
  Náklady a jejich klasifikace, principy nákladového controllingu, nákladová střediska a jejich struktura, vztažná veličina, vnitropodnikové předávky výkonů, metody zúčtování vnitropodnikových předávek výkonů.
  5. Kalkulace nákladů v podnikové ekonomice
  Kalkulace a jejich klasifikace, kalkulační jednice, obecný kalkulační vzorec, úplné a neúplné kalkulace, kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace nákladů ve sdružené výrobě, přirážková kalkulace, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku.
  6. Plánování a rozpočtování
  Strategické a operativní plánování, hodnotové a hmotné plánování, rozpočtování, rozpočet, funkce rozpočtů, druhy rozpočtů, rozpočtová rezerva, rozpočtový proces, metody tvorby rozpočtů, variátor, druhy plánů, plánování přímých a nepřímých nákladů.
  7. Controlling v ostatních činnostech podniku
  Finanční controlling, personální controlling, výrobní controlling, investiční controlling, controlling nákupu, controlling prodeje, controlling projektu, specifika controllingu v nevýrobní sféře.
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Šárka. Podnikový controlling: distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. info
  doporučená literatura
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • ESCHENBACH, R. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-035-1. info
 • VOLLMUTH, J. a J. HILLMAR. Nástroje controllingu od A do Z - Přehledné a srozumitelné metody v řízení podniku. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-032-4. info
 • HORVÁTH, P. A KOL. Nová koncepce controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-002-2. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimální účast na seminářích 70%
Hodnotící metody: aktivity v průběhu semestru (40%); ve zkouškovém období závěrečný test (60 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMNKCON