PEMNKKRI Krizový management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMNKKRI/01: Pá 13. 10. 15:35–17:10 MS, Pá 10. 11. 15:35–17:10 MS, Pá 8. 12. 15:35–17:10 MS, Š. Zapletalová
PEMNKKRI/02: Pá 6. 10. 12:15–13:50 A211, Pá 3. 11. 12:15–13:50 A211, Pá 1. 12. 12:15–13:50 A211, Š. Zapletalová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 109/90, pouze zareg.: 12/90
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s teorií a praxí krizového managementu jako uceleného souboru poznatků, přístupů, nástrojů a zkušeností. Obsah předmětu navazuje na teoretický základ managementu, strategického managementu, ekonomiky podniku. Vymezení základních pojmů, vývoje a současného pojetí krizového managementu, zásady řízení krizí a krizové plánování, které musí reagovat na fáze krize a legislativní východiska. Student by si měl osvojit poznatky z aplikace teorie krizového managementu jak pro hospodářskou praxi, tak i pro sféru veřejné správy a nepodnikatelského sektoru.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Krize a riziko. Podstata a vymezení pojmů krize a riziko. Typologie rizik. Risk management, jeho úlohy a postavení v managementu organizace. Typologie krizí. Význam a vliv krize na organizace. Krize a její průběh.
  2. Systémy včasného varování v krizovém managementu. Systémy včasného varování v krizovém managementu a jejich význam. Způsoby realizace systémů včasného varování v organizacích. Ekonomická diagnostika krize v organizaci.
  3. Krizový management. Podstata a význam krizového managementu. Postavení a zabezpečení krizového managementu v organizacích. Činnosti krizového managementu. Osoba a role krizového manažera. Interim manažer. Požadavky na krizového manažera.
  4. Strategický krizový management. Strategické krizové řízení v organizaci. Strategické krizové plány a scénáře. Význam strategického krizového řízení pro zvládnutí krize v organizaci. Krizové strategie a jejich typologie.
  5. Krizová komunikace v organizaci. Význam a podstata krizové komunikace v organizaci. Zásadní problémy komunikace v průběhu krize v organizaci. Možnosti zvládání krizové komunikace v době krize v organizaci.
  6. Krizový management v malých a středních podnicích. Zajištění krizového management v malých a středních podnicích. Specifika krizového managementu v malých a středních podnicích. Specifika mezinárodního krizového managementu.
  7. Krizový management ve veřejné správě. Krizové situace řešené ve veřejné správě. Orgány krizového řízení v České republice. Metody a nástroje krizového řízení ve veřejné správě.
Literatura
  povinná literatura
 • ANTUŠÁK, E. a J. VILÁŠEK, 2016. Základy teorie krizového managementu. Praha: nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3443-2.
 • MIKUŠOVÁ, M. 2017. Crisis management. Ostrava: VŠB-TU, 2017. ISBN 978-80-248-4104-4.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. a kol. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-86929-85-9. info
  doporučená literatura
 • BEDNÁŘ, V. 2012. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3780-5.
 • HARAZIN, L. a O. LUŽA, 2016. Hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-450-2.
 • KARÁSEK, P. 2017. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3.
 • KAVAN, Š. A KOL. 2015. Bezpečná společnost – aktuální otázky krizového managementu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-85-9.
Výukové metody
přednáška
individuální konzultace
Metody hodnocení
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (10 % hodnocení),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMNKKRI