PEMNKMAM Mezinárodní marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 1. 3. 18:55–20:30 MS, Pá 22. 3. 18:55–20:30 MS, Pá 19. 4. 18:55–20:30 MS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 51/75, pouze zareg.: 1/75
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout souhrnný studijní materiál, který by měl umožnit studentům dobrou orientaci v poměrně složité oblasti mezinárodního podnikání a umožnit jim uplatnit získané znalosti o mezinárodních trzích a metodách mezinárodního marketingu v praxi. Pracovník v mezinárodním marketingu musí znát, analyzovat a reagovat na změny v mezinárodním prostředí, tak , aby byl schopen úspěšně uplatnit znalosti specifických marketingových strategií, které rozhodují o úspěších mezinárodního podnikání.
Osnova
 • 1. Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika
  2. Mezinárodní marketingové prostředí ekonomické
  3. Mezinárodní právní a politické prostředí
  4. Mezinárodní prostředí kulturní a sociální
  5. Mezinárodní výzkum trhu
  6. Segmentace zemí a výběr cílového trhu
  7. Strategické plánování v mezinárodním marketingu
  8. Obchodní metody a formy vstupu na zahraniční trh
  9. Mezinárodní výrobková strategie
  10. Mezinárodní cenová politika
  11. Mezinárodní distribuční politika
  12. Mezinárodní komunikační proces
  13. Mezinárodní marketing ve službách
  1. Definice mezinárodního marketingu. Vývojové etapy mezinárodního marketingu a jejich specifika.
  2. Globální ekonomika a hlavní subjekty mezinárodních ekonomických vztahů. Kritéria ekonomiky dané země. Ostatní faktory mající vliv na ekonomickou vyspělost zemí.
  3. Právní aspekty vstupu na mezinárodní trhy. Typy právního systému. Mezinárodní smlouvy a dohody, nástroje obchodní politiky. Vláda a politický systém. Politická rizika.
  4. Kultura a její elementy. Analýza jednotlivých částí kulturního a sociálního prostředí. Obchodní jednání se zahraničními partnery.
  5. Výzkumný proces a jeho etapy. Zdroje sekundárních dat. Analýza a inventarizace primárních informací. Specifika výzkumného procesu v mezinárodním marketingu.
  6. Volba zahraničních trhů a kritéria jejich segmentace. Selektivní model výběru cílového trhu.
  7. Průběh strategického marketingového plánování podniku. Uplatnění základních marketingových strategií v jednotlivých plánovacích etapách.
  8. Charakteristika jednotlivých obchodních metod a forem vstupu na zahraniční trhy. Přímý export, nepřímý export. Výroba v tuzemsku a v zahraniční - s přímými a bez přímých investic.
  9. Faktory ovlivňující rozhodování o výrobkové strategii. Strategie standardizace a adaptace. Komplexní výrobková mezinárodní politika.
  10. Typy cen v mezinárodním obchodě. Tvorba exportní ceny. Cenová politika a její cíle.
  11. Kroky strategického rozhodování podniků o způsobu a úrovních mezinárodní distribuce. Strategické možnosti vstupu do cizích distribučních kanálů a postup výběru distribučního partnera.
  12. Etapy komunikačního procesu. Prvky komunikačního mixu a jejich charakteristika. Model mezinárodní marketingové komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • STARZYCZNÁ, Halina a Michal STOKLASA. Mezinárodní marketing: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. info
 • MACHKOVÁ, H., KRÁL, P., LHOTÁKOVÁ, M. International marketing: theory, practices and new trends. VŠE Praha Oeconomica., 2010. ISBN 978-80-245-1643-1. info
 • STOKLASA,M. URBÁNEK,J. Mezinárodní marketing. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-059-7. info
 • MACHKOVÁ, H. a KOL. Mezinárodní obchod a marketing: praktická výkladová encyklopedie. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0364-5. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Mezinárodní marketing. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-527-7. info
 • CATEORA, P. R., GILLY, M. C., GRAHAM, J. L. International Marketing. Boston, 2009. ISBN 978-0-07-128838-5. info
 • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-244-2986-2. info
  doporučená literatura
 • STOKLASA,M., URBÁNEK,J. Intercultural marketing. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-052-8. info
 • KOL. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3237-4. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9. info
 • JANATKA, F. Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing. Brno: NC Publishing, a.s., 2007. info
 • BIRTWISTLE, G., BRUCE, M., MOORE, CH. M. International Retail Marketing: a case study approach. Amsterdam: Elsevier., 2004. ISBN 978-0-7506-5748-8. info
 • CATEORA, Ph. R., GRAHAM, J.L. International Marketing, 11th Edition. The McGraw-Hill Companies, 2002. ISBN 0-07-112312-1. info
 • ŠRONĚK, I. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0012-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
seminární práce, doplněna vlastním šetřením u firem, zabývající se mezinárodním obchodem, písemná zkouška
Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/PEMNKMAM