PEMNKMK2 Marketingová komunikace 2

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 23. 9. 12:15–13:50 A211, Pá 21. 10. 12:15–13:50 A211, Pá 25. 11. 12:15–13:50 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět terminologii marketingové komunikace. Předmět poskytuje integrovaný přehled jednotlivých forem marketingové komunikace se zaměřením na jednotlivé prvky marketingového komunikačního mixu. Předmět se zaměřuje na jejich funkce a teoretické základy, a zejména pak na jejich praktické využití. Studenti získají zejména poznatky v oblasti nových trendů v marketingové komunikaci.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Význam a pojetí marketingové komunikace, základní pojmy a principy
  2. Nákupní chování a psychologie spotřebitele
  3. Marketingová komunikace a hodnota značky
  4. Psychologie a emoce v reklamě
  5. Marketingová komunikace v místě prodeje, senzorický marketing, merchandising
  6. Firemní identita a image
  7. Efektivní marketingová komunikace ve firemním krizovém období
  8. Efektivnost a míra využití adresných a neadresných médií v oblasti přímého marketingu
  9. Formy a míra využití sponzoringu v marketingově komunikačních aktivitách firem
  10.Vybrané nové trendy v oblasti marketingové komunikace
  11.Nové trendy v oblasti měření účinnosti marketingové komunikace
  12.Plánování a realizace integrované marketingové komunikační kampaně, případové studie
  13.Specifika marketingové komunikace na vybraných trzích (mezinárodní trh, trh služeb, trh B2B, trh neziskových organizací)
Literatura
  povinná literatura
 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. info
 • PŘIKRYLOVÁ, J. a H. JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. info
 • HESKOVÁ, M. a P. ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 9788024515205. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketingová komunikace. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-000-9. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3. info
 • SMITH, P. a Z. ZOOK. Marketing Communications: Integrating offline and online with social media. 5th ed. London: Kogan Page Limited, 2011. ISBN 978-0-7494-6193-5. info
 • FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6. info
 • PELSMACKER, P., M. GEUENS a J. BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publíshing, 2003. ISBN 80-247-0254-1. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Zpracování seminární práce na zadané téma a její prezentace.
Zpracování seminární práce a její prezentace. Kontrola seminární práce před samotnou zkouškou vyučujícím. Písemná zkouška pro ověření znalostí z celého rozsahu předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/PEMNKMK2