PEMNKPOP Podnikatelské prostředí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Pá 1. 3. 15:35–17:10 AULA, Pá 22. 3. 15:35–17:10 AULA, Pá 19. 4. 15:35–17:10 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 111/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Podnikatelské prostředí. Podstata, vymezení a význam podnikatelského prostředí. Strukturování podnikatelského prostředí. Vliv podnikatelského prostředí na činnost a úspěch podnikatelských subjektů. Změny v podnikatelském prostředí.
  2. Globální podnikatelské prostředí. Podstata a charakter globálního podnikatelského prostředí. Subjekty globálního prostředí. Vliv globálního prostředí na podnikatelské subjekty. Změny v globálním podnikatelském prostředí. Globalizace a regionalizace. Metody analýzy globálního podnikatelského prostředí.
  3. Externí podnikatelské prostředí. Specifikace externího podnikatelského prostředí. Rozčlenění externího podnikatelského prostředí na makroprostředí a tržní prostředí. Prvky a subjekty externího podnikatelského prostředí. Trh a odvětví. Metody analýzy makroprostředí. Metody analýzy tržního prostředí.
  4. Interní podnikatelské prostředí. Charakteristika interního podnikatelského prostředí. Význam interního podnikatelského prostředí. Metody analýzy interního podnikatelského prostředí. Metody současně hodnotící externí i interní podnikatelské prostředí.
  5. Hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Význam a podstata hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Metody hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Kvalita podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost. Atraktivita podnikatelského prostředí a lokalizační faktory. Hodnocení kvality podnikatelského prostředí a proces screeningu. Průzkumy podnikatelského prostředí.
  6. Podnikatelské prostředí v České republice a v Evropské unii. Charakteristika podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii. Stát a podnikatelské prostředí. Podpora podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii. Podpůrné instituce v podnikatelské sféře. Legislativní změny a jejich dopady na podporu podnikatelského prostředí.
  7. Podnikatelské prostředí nadnárodních korporací. Specifika fungování nadnárodních korporací. Externí a interní prostředí nadnárodních korporací. Management podnikatelského potenciálu.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMILTON, H. and P. WEBSTER, 2015. The International Business Environment, 3rd ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-870419-5.
 • STRAKOVÁ, J. 2019. Podnikové prostředí. Základ pro strategické řízení a rozhodování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-755-9.
 • WARNOCK, D. 2015. The International Business Environment: A Handbook for Managers and Executives. CRC Presss. ISBN 978-1-4987-3115-7.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. 2017. Podnikatelské prostředí. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-209-6
  doporučená literatura
 • DVOŘÁČEK, J. a P. SLUNČÍK, 2012. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-224-3.
 • GRASSEOVÁ, M. a kol. 2010. Analýza v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2621-9.
 • MIKOLÁŠ, Z., 2005. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: Konkurenční dynamika a potenciál podnikání. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • VITURKA, M. a kol., 2010. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České Republiky. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-2473-638-9.
 • WETHERLY, P. and D. OTTER, 2015. The Business Environment: Themes and Issues in a Globalizing World, 3rd ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-966138-1.
 • ZAPLETALOVÁ, Š., 2015. Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Praha: Ekopress. ISBN 978- 80-87865-16-3.
Výukové metody
přednáška
individuální konzultace
samostudium studentů
Metody hodnocení
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (10 % hodnocení),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/PEMNKPOP