PEMNPCON Podnikový Controlling

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
St 9:45–11:20 B308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPCON/01: St 11:25–12:10 B308, Š. Čemerková
PEMNPCON/02: St 12:15–13:00 B308, Š. Čemerková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy controllingu jako nástrojem řízení podnikatelských subjektů. Controlling prostupuje všemi podnikovými činnostmi, což umožní studentům seznámit se s jeho specifickými rysy v oblastech financí, zásobování, marketingu, atd. a zejména jako nástroje vnitropodnikového řízení nákladů.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Význam a koncepce controlling
  2. Osobnost controllera a jeho postavení v organizační struktuře
  3. Podmínky ekonomického řízení na bázi controlligu
  4. Základy nákladového controllingu
  5. Kalkulace nákladů v podnikové ekonomice
  6. Plánování a rozpočtování
  7. Controlling v ostatních činnostech podniku
Literatura
  povinná literatura
 • STELMACH, K., 2006. Controlling ve vnitropodnikovém řízení. Karviná: SU OPF.
  doporučená literatura
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • ESCHENBACH, R. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-035-1. info
 • VOLLMUTH, J. a J. HILLMAR. Nástroje controllingu od A do Z - Přehledné a srozumitelné metody v řízení podniku. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-032-4. info
 • HORVÁTH, P. A KOL. Nová koncepce controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-002-2. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Dílčí testy v průběhu semestru
Písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/PEMNPCON