PEMNPSMR Strategický marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Čt 10:35–12:10 MS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPSMR/01: Čt 12:15–13:00 B101, M. Stoklasa
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P ) && ! NOWANY ( PEMNASMR Strategic Marketing )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 58/65, pouze zareg.: 0/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Strategický marketing navazuje na předměty marketing a management a rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Jeho cílem je povýšit teoretický a metodologický základ těchto disciplín, zabezpečit jejich mezioborové a interdisciplinární vazby a dosáhnout toho, aby studenti byli schopni souborně posuzovat složité praktické jevy a procesy. Strategický charakter předmětu vyžaduje, aby studenti znali základy výzkumné, řešitelské a badatelské činnosti a aby výsledky výzkumů uměli transformovat do teorie a zejména do praktických podnikatelských aktivit a marketingových projektů. Posluchači v rámci kurzu řeší praktické příklady s využitím získaných poznatků. Svým obsahem má předmět přímé vazby na ostatní volitelné i závazné předměty včetně zpracovávání diplomových prací.
Osnova
 • 1. Úvod do strategického marketingu - obecný úvod do marketingu, jeho definice, vývoj, současný stav a trendy ovlivňující celosvětové spotřební chování. Základní opakování nutných pojmů pro další využití v tomto předmětu. Vymezení strategického marketingu, jeho vývoje, současného stavu a budoucích trendů.
  2. Plátna obchodních modelů - vymezení obchodních modelů a jejich využitelnost při plánování strategií. Business Model Canvas – plátno obchodního modelu, Lean Canvas – štíhlé plátno, Value Proposition Canvas – plátno poskytované hodnoty. Vliv externích faktorů a faktoru času při práci s plátny. Design pláten, jejich testování a hodnocení.
  3. Marketingové situační analýzy - vymezení marketingového prostředí. Podrobná charakteristika analýz využitelných pro makroprostředí, vnější a vnitřní mikroprostředí. Od PEST po STEER, 3C – zákazníci, konkurenti, spolupracovníci, SWOT, BCG a GE. Zmíněny jsou také specifické analýzy nutné pro hlubší pochopení zkoumaných jevů.
  4. Úvod do firemních trhů - vymezení firemních trhů, B2B – Business to Business. Základní charakteristika B2B, odlišnosti od B2C, principy nakupování na B2B, typy B2B. Současný stav B2B trhů v ČR, nové trendy.
  5. Strategie a plánování - vymezení strategie, marketingového strategického řízení a plánování. Definice vize a mise v rámci marketingového strategického řídícího procesu. Strategické cíle, jejich tvorba. Cílové skupiny.
  6. Strategie podle marketingového mixu - produkt a produktová politika. Strategické cíle v oblasti produktu, produktové strategie, základní a pokročilé koncepty. Cena a cenová politika. Strategické cíle v oblasti ceny, cenové strategie a taktiky. Distribuce a distribuční politika. Strategické cíle v oblasti distribuce, distribuční strategie. Marketingová komunikace a komunikační politika. Strategické cíle v oblasti komunikace, komunikační strategie.
Literatura
  povinná literatura
 • SHARP, B. Jak se budují značky. Praha: Edice Knihy Omega, 2019. ISBN 978-80-7585-911-2. info
 • STOKLASA, M. a J. RAMÍK. Strategický marketing. Karviná: SU OPF, 2016. ISBN 978-80-7510-217-1. info
  doporučená literatura
 • DIB, Allan. Marketingový plán na jednu stránku: nejrychlejší cesta k penězům. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2591-3. info
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast). Hodnotící metody: průběžný písemný test (30 % hodnocení), úkoly na seminářích (20 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (50 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMNPSMR