PEMNPRAI Řízení inovací

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D. (přednášející)
Karel Skokan, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu inovací z makroekonomického i mikroekonomického hlediska, tj. na nadnárodní a národní úrovni a na úrovni firem a se způsoby tvorby, zavádění a financování inovací a s jejich významem pro dosahování konkurenceschopnosti.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Inovace, inovační podnikání, inovační teorie
  2. Hodnocení a podpora inovací ve světě, v EU a v ČR
  3. Národní, odvětvové a regionální systémy inovací
  4. Získávání poznatků pro tvorbu inovací a management znalostí
  5. Kreativita a inovace jako zdroj konkurenceschopnosti
  6. Inovativní firma
  7. Základní přístupy k tvorbě firemní inovační strategie
  8. Instituce na podporu inovací ve firmách
  9. Transfer technologií do praxe a komercionalizace výsledku vědy a výzkumu
  10.Efektivní mechanismy pro zavedení inovace
  11.Financování inovací a inovačních procesů
  12.Rizikový kapitál
  13.Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
Literatura
  povinná literatura
 • ČICHOVSKÝ, L. a kol. Inovace-generátor výkonnosti firmy. Praha: Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-07-3. info
 • ČICHOVSKÝ, L., J. BOHÁČEK a J. URBAN. Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-904645-3-7. info
 • FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. Praha: Grada, 2011. info
 • VLČEK, R. Strategie hodnotových inovací. Praha: Professinonal Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-048-5. info
  doporučená literatura
 • TIDD, J. a J. BESSANT. Strategic innovation management. Chichester: John Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-45723-8. info
 • BARTÁK, J. Od znalostí k inovacím: tvorba, rozvíjení a využívání znalostí v organizacích. 1.vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 190 s., 2008. ISBN 978-80-87197-03-5. info
 • ŠVEJDA, P. Inovační podnikání. Praha: AIPČR, 2007. ISBN 978-80-903153-6-5. info
 • TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7. info
 • CHOBOTOVÁ, M. Inovační podnikání. Distanční studijní opora. Karviná : SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-367-6. info
 • PITRA, Z. Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-10-X. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Zkouška
Informace učitele
Vypracování seminární práce, která bude studentem prezentovaná na semináři, a zároveň bude odevzdaná v elektronické podobě do systému IS STAG.
Student vypracuje seminární práci v rozsahu do 10 - 15 stran na stanovené téma. Vypracovanou seminární práci vloží týden před zkouškou v elektronické podobě do informačního systému Stag. Kontrola bude provedena vyučujícím, který ohodnotí správnost vypracování práce bodovým ohodnocením.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.