INMBPBOI Podnikání na Internetu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2017
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními modely, koncepcemi, metodami a architekturou systémů elektronického podnikání (e-business) a obchodování (e-commerce).
Osnova
 • 1. Informační společnost. Globální informační infrastruktura. Subjekty informační a globální informační infrastruktury. Informační a komunikační technologie (ICT). Internet, intranet
  2. Elektronické podnikání a obchodování (e-business, e-commerce). Výchozí podmínky pro e-business (legislativní, technologické, personální, sociální, apod.). Procesní definice elektronického podnikání a obchodování
  3. Internetový obchod. Internetové tržiště. Struktura internetového obchodu a internetového tržiště. Obchodní modely. Členské a vlastnické modely. Metody tvorby cen na internetových tržištích
  4. Systém e-business. Architektura systému. Informační toky. Zákaznicky orientovaný systém
  5. Zákaznické prostředí. Cílové skupiny. Vztah prodejce & zákazník. Výhody a nevýhody e-business a e-commerce pro zákaznické prostředí a provozovatele. Komunikační rozhraní. Identifikace obchodujících subjektů
  6. ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship Management). Struktura a funkce ERP a CRM v e-business. Moduly ERP a CRM pro e-business
  7. Elektronické platební systémy (EPS). Základní komponenty. Hlavní technologie EPS
  8. Dodavatelský řetězec a logistika. Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management - SCM) Optimalizace dodavatelského řetězce
  9. Hodnota produktů a služeb. Hodnotový řetězec a virtuální hodnotový řetězec (HR, VHR)
  10. Bezpečnost e-business a e-commerce. Řízení rizik v e-business a e-commerce. Zabezpečení dat. Elektronický podpis
  11. Metody měření efektivity e-business. Přínosy e-business pro firmu. Metody a nástroje podporující efektivnost e-business
  12. Business Intelligence (BI). Využití BI v e-business. BI jako součást moderních ERP a CRM
  13. Trendy vývoje e-business a e-commerce. Předpokládané obchodní modely v budoucnosti
Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, P. E-commerce - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929842. info
 • KLAPALOVÁ, A. Hodnota a e-business. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. ISBN 9788021055063. info
 • SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Praha: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137277. info
  doporučená literatura
 • HAVLÍK, R. Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu. Brno: KEY Publishing, 2012. ISBN 9788074180958. info
 • CHAFFEY, D. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, implementation and practice. New Jersey: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0273752011. info
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 9788025127957. info
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=154
Průběžný test, minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů a příprava na řešení týmových úkolů na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.