PEMNPBEN Podnikatelské prostředí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2017
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit základní pojmy, analyzovat vnitřní a vnější prostředí firem, zpracovat analýzu podnikatelského prostředí a doporučit konkrétní návrh.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Úvod do problematiky, úspěšnost podnikání a faktory jej ovlivňující
  2. Podpora podnikání v ČR a EU, podpora podnikatelského prostředí, podpůrné instituce v podnikatelské sféře
  3. Právní aspekty podnikání, korporace a další formy organizací
  4. Stát a podnikatelské prostředí, legislativní změny a její dopady
  5. Rodinné podnikání jako segment podnikatelského prostředí
  6. Specifika rodinného podnikání v podnikatelském prostředí ČR, EU
  7. Faktory ovlivňující podnikatelské prostředí, makroprostředí, mikroprostředí, mezoopodnikatelské prostředí
  8. Vnitřní prostředí podniku (faktory vědeckého a technického rozvoje, marketingové a distribuční faktory, výrobní faktory a řízení výroby, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční a rozpočtové)
  9. Vnější prostředí podniku (analýza PEST, PESTEL, oborové prostředí podniku - 3C)
  10. Průzkumy podnikatelského prostředí, hodnocení kvality podnikatelského prostředí
  11.Podnikatelské prostředí v ČR a EU
  12.Management podnikatelského potenciálu
  13.Nové dimenze konkurence
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁČEK, J. a P. SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. info
 • GUINN, A., O. KRATOCHVÍL a I. MATUŠÍKOVÁ. Podnikatelské prostředí v ČR. Evropský polytechnický institut. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-7314-176-9. info
 • MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: Konkurenční dynamika a potenciál podnikání. Praha: Grada Publishing, 2005. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. info
 • VITURKA, M. a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České Republiky. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-2473-638-9. info
 • DUBSKÁ, D. Podnikatelské prostředí a ekonomický růst České republiky. . Praha: Český statistický úřad, 2010. ISBN 978-8250-2014-2. info
 • KORÁB, V., A. HANZELKOVÁ a M. MICHALISKO. Rodinné podnikání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1843-6. info
 • WERHERLY, P. a D. OTTER. The Business Envronment: themes and issues. Oxford: Oxford Univesity Press, 2008. ISBN 978-0-19-920305-5. info
 • CAMBELL, D. a T. CRAIG. Organizations and Business Environment. Routledge. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN 978-0-7506-5829-0. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=173
Zpracování seminární práce na téma analýza podnikatelského prostředí. Test minimální úspěšnost 60%.
Seminární práce zaměřená na vypracování analýzy podnikatelského prostředí ve vybraném regionu, nebo specifické formy podnikatelské jednotky. Kontrola seminární práce před vlastní zkouškou vyučujícím. Zápočtový test pro ověření základních znalostí z celého rozsahu předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.