CVABPCMC Mezinárodní cestovní ruch

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMARNEH, I. Mezinárodní cestovní ruch: vybrané kapitoly. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2014. ISBN 978-80-7452-040-2. info
 • PALATKOVÁ, M. Mezinárodní turismus: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishi, 2014. ISBN 978-80-247-4862-7. info
 • INDROVÁ, J. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1287-7. info
  doporučená literatura
 • GÚČÍK, M. Cestovný ruch: Vybrané kapitoly. Banská Bystrica: EkF UMB, 2010. ISBN 978-80-89090-80-8. info
 • JAROLÍMKOVÁ, L. a J. ŘEHOŘKOVÁ. Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu. Praha: VŠE Praha, 2009. ISBN 978-80-245-1472-7. info
 • BIEDERMAN, P. S. et al. Travel and Tourism: An Industry Primer. Upper Saddle River: Pearson Education, 2007. ISBN 978-01-3170-129-8. info
 • KMECO, L. Využitie kulturného dedičstva v cestovnom ruchu (rukoväť k predmetu Dejiny kultúry). Bánská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISBN Bánská Bystrica:. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022, léto 2023.