FIUNPNPT Peněžní teorie a měnová politika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Peníze
  Definice peněz. Historický vývoj peněz a peněžního oběhu. Emise a oběh peněz v současnosti. Měnové agregáty. Měnová báze. Měnový přehled. Úvěrové agregáty. Exogenita, endogenita, neutralita a superneutralita peněz.
  2. Poptávka a nabídka na trhu peněz, cena peněz
  Teoretická a empirická definice poptávky po penězích. Hlavní teoretické přístupy k poptávce po penězích ? tradiční a moderní neoklasické teorie, tradiční a moderní keynesiánské teorie. Teoretická a empirická definice nabídky peněz. Mikroekonomická a makroekonomická analýza nabídky peněz. Zjednodušená bilance centrálních a komerčních bank. Depozitní a peněžní multiplikátor. Činitele ovlivňující nabídku peněz. Cena peněz. Teorie úrokových sazeb.
  3. Podstata měnové politiky
  Podstata a konečné cíle měnové politiky. Transmisní mechanismy. Měnová kritéria a indikátory měnové politiky. Časová zpoždění v měnové politice. Nástroje měnové politiky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Hodnocení účinnosti měnové politiky.
  4. Měnová politika z pohledu teoretických modelů
  Charakteristika a předpoklady modelu IS-LM. Rovnováha a nerovnováha v modelu IS-LM. Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM. Měnový a úrokový transmisní mechanismus v modelu IS-LM. Charakteristika a předpoklady modelu IS-LM-BP. Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM-BP z hlediska mobility kapitálu a systému devizových kurzů.
  5. Teoretické zázemí koncipování měnové unie
  Teorie optimálních měnových oblastí. Asymetrické hospodářské šoky a symetrické hospodářské šoky s asymetrickými dopady z hlediska měnové unie. Kritéria optimální měnové oblasti. Analýza nákladů a přínosů spojených s členstvím v měnové unii.
  6. Měnová politika v České republice
  Historický vývoj měnové politiky na území České republiky. Měnová odluka. Vymezení cílů, nástrojů a kritérií měnové politiky ČNB. Aktuální měnová politika ČNB.
  7. Měnová politika v rámci evropského integračního procesu
  Historie měnové integrace v Evropě. Konvergenční kritéria a jejich plnění. Zavedení jednotné měny - euro. Eurozóna a nutnost jednotné měnové politiky. Postavení a úloha ECB. Cíle, nástroje a kritéria měnové politiky ECB. Aktuální měnová politika ECB. Měnová politika ČNB z hlediska vstupu do EU a problematika přijetí eura.
Literatura
  povinná literatura
 • REVENDA, Z., M. MANDEL, J. KODERA, P. MUSÍLEK a P. DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-240-6. info
 • JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4516-9. info
 • SZKORUPOVÁ, Z. Peněžní teorie a měnová politika. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-850-6. info
  doporučená literatura
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • FENDER, J. Monetary Policy. Wiley, 2012. ISBN 0-470-01909-2. info
 • REVENDA, Z. Centrální bankovnictví 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, referát, diskuze.
Hodnotící metody: průběžný test (20 % hodnocení), referát na semináři (10 % hodnocení), diskuze (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška23
Seminář13
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021.