INMBPNIE Informatika pro ekonomy II

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Josef Botlík (cvičící)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti práce s daty a informacemi a procvičit postupy zadávání, výběru, modifikace, analýzy a výstupu dat a informací. Studenti se naučí aplikovat jednoduché úlohy ekonomického charakteru s využitím tabulkového kalkulátoru a databázového systému.
Osnova
 • 1. Tabulkové kalkulátory. Informace o struktuře a možnostech využití tabulkových kalkulátorů ve firemní praxi
  2. Sešit a listy. Datový soubor. Tabulka a seznam. Identifikace buněk. Tvorba vzorců. Práce s funkcemi
  3. Formátování buněk. Formátování tabulky. Styly. Nastavení tiskového výstupu. Grafické objekty v buňkách a listech
  4. Práce se seznamy. Automatický a rozšířený filtr. Souhrny. Kontingenční tabulka
  5. Tvorba grafu. Typy grafů. Zdroje dat a datové řady. Formátování grafů. Export grafů. Vytváření trendů
  6. Analytické nástroje. Zpětné řešení. Citlivostní analýza. Procedury pro analýzu dat. Zaznamenávání a editace maker
  7. Praktické úlohy využití tabulkového kalkulátoru při řešení vzorových příkladů z firemní praxe
  8. Charakteristiky databázových programů a možnosti jejich využití. Pojem databáze. Základy vytváření databází Relační databáze. Moduly databázového programu MS Access
  9. Tabulky. Tvorba tabulky. Formátování tabulky. Řazení záznamů v tabulce. Filtry. Relace. Referenční integrita
  10. Dotazy. Výběrový dotaz. Parametrický dotaz. Vyhledávací dotaz. Dotaz na chybějící záznamy. Dotaz na duplicitní položky. Křížový dotaz. Akční dotazy (vytvářecí, aktualizační, přidávací, odstraňovací)
  11. Formuláře a sestavy. Průvodce formulářem a sestavou. Vlastní návrh a vytvoření formuláře a sestavy
  12. Makra. Základní činnosti při práci s makrem. Vytvoření makra. Úpravy makra
  13. Praktické úlohy využití databázového programu při řešení vzorových příkladů z firemní praxe
Literatura
  povinná literatura
 • BELKO, P. Microsoft Access 2013. Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2014. ISBN 9788025141250. info
 • PECINOVSKÝ, J. Excel 2013 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747293. info
  doporučená literatura
 • LAURENČÍK, M. Excel 2013 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024750033. info
 • PÍSEK, S. Access 2013. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747460. info
 • ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747316. info
Informace učitele
Získání znalosti softwarových nástrojů MS Office Excel a MS Access a jejich využití ve firemní praxi. Minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.