CVABPCMA Marketing cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Marketing v cestovním ruchu
  Marketing v cestovním ruchu, specifické znaky marketingu služeb, marketingová koncepce a marketingová strategie v cestovním ruchu, tvorba marketingového plánu, základní marketingová pravidla cestovního ruchu.
  2. Marketingový výzkum cestovního ruchu
  Metodologie a význam marketingového výzkumu v cestovním ruchu, výzkum trhu, výzkum produktu, výzkum marketingové komunikace, proces marketingového výzkumu, analytické metody marketingového výzkumu, marketingový informační systém.
  3. Marketingový mix cestovního ruchu
  Marketingový mix služeb, ?8 P? marketingového mixu cestovního ruchu, charakteristika a specifikace jednotlivých marketingových nástrojů, jejich význam při tvorbě turistické nabídky. Packaging a Programming jako významný marketingový nástroj cestovního ruchu.
  4. Komunikační mix v cestovním ruchu
  Marketingová komunikace v cestovním ruchu, její význam a specifické znaky, komunikační proces, komunikační mix a jeho nástroje, reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public Relations, On line marketing, Direct marketing v cestovním ruchu.
  5. Event marketing
  Event management a Event marketing, význam Event marketingu v cestovním ruchu, charakteristika a rozdělení eventů, specifické eventy, postup a podmínky vytváření eventů, požadavky a trendy v tvorbě eventů.
  6. Procesy ve službách a kvalita v cestovním ruchu
  Klasifikace procesů ve službách, diagramy procesů, zapojení zákazníků do procesů, industrializace procesu poskytování služeb, produktivita procesů. Význam a hodnocení kvality, stanovení standardů kvality, hodnotový marketing ve službách cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. info
 • GÚČIK, M. Marketing cestovného ruchu. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o,, 2011. ISBN 978-80-89090-85-3. info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2721-9. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, P., J. T. BOWEN and J. C. MAKENS. Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall: Upper Saddle River, 2013. ISBN 978-0132784023. info
 • DWYER, L. a kol. Tourism Economics and Policy. Bristol: St Nicolaus House, 2010. ISBN 978-1-84541-152-7. info
 • ĎAĎO, J., J. PETROVIČOVÁ a M. KOSTKOVÁ. Marketing služieb. Bratislava: M. Mračko, 2006. ISBN 80-8057-662-9. info
 • HORNER, S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9. info
 • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-44-0. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast na seminářích, zpracování seminární práce.
Hodnotící metody: vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (10 % hodnocení), 60 % povinná účast na seminářích (10 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.