CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Krystyna Heinz (cvičící)
Mgr. Martina Chylková (cvičící)
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Svatopluk Staniek (cvičící)
Mgr. Jaroslava Hošková (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPEN1/01: Čt 8:05–9:40 VE230, J. Hošková
CVABPEN1/02: Čt 9:45–11:20 VE230, J. Hošková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Gaining experience ? Internships abroad
  Giving personal details. The time. Dates. Present Simple. Adverbs of frequency. Prepositions of time. Presentation relating to internships.
  2. Gaining experience ? Meeting people and making conversation
  Expressions for meeting people and making conversation. Greetings and introduction. Making small talk. At an international conference.
  3. Customer satisfaction ? Customer service
  Keeping your customers. Good customer service. Present continuous. Requests. Offers of help. Invitations.
  4. Customer satisfaction ? Contacting customers ? Telephoning, formal letters and emails
  Collocations relating to customer service. Verbs and expressions relating to telephoning. Formal letters and emails. Starting and signing off.
  5. Job interviews and career ? Job application
  Job search. Getting your dream job. Answering questions about your CV. Adjectives to describe your personality. Collocations relating to job-seeking. Past tenses. Expressions for interviews.
  6. Job interviews and career ? CVs
  Information included in a CV. Order of information. Expressing information in a dynamic way. CVs to give a good impression.
Literatura
  povinná literatura
 • ALLISON, J. and P. EMMERSON. The Business Pre-intermediate, Student´s book. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-43780-7. info
 • KARPETA, J. Business English 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-832-2. info
  doporučená literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6. info
 • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2. info
 • ASPINALL, T. and G. BETHEL. Test your business vocabulary in use. Cambridge: CUP, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. 3rd Edition. Cambridge: CUP, 2006. ISBN 0521537622. info
 • DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ. Česko-anglický obchodní poradce. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.