CVABPJA2 Profesní angličtina 2

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Krystyna Heinz (cvičící)
Mgr. Martina Chylková (cvičící)
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Svatopluk Staniek (cvičící)
Garance
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPJA2/01: Po 2. 3. 13:05–13:25 VB123, J. Karpeta
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Student si může zapsat část 2., má-li splněnu část 1., případně studuje-li současně části 1. a 2.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne 1. stupně úrovně B1 (SERR). Předmět je zaměřen především na rozvoj a nácvik samostatného mluveného projevu a poslechových dovedností. Nácvik probíhá formou diskusí, hraní rolí, zpracovávání případových studií a prezentací. V rámci receptivních dovedností, poslechu a čtení, je rozvíjeno rychlé seznámení s textem, obecné porozumění a vyhledávání podrobných informací. Pozornost je rovněž věnována systematickému rozvoji odborného lexika, porozumění a studiu kolokací a odborných frází. Kromě obvyklých jazykových dovedností se student naučí samostatně vyhledávat tematicky zaměřené informace na Internetu. Dále se naučí samostatné práci s interaktivními studijními materiály (DVD-ROM - mj. audio a video nahrávky).
Osnova
 • 1. Advertising, Buying and selling
  2. Negotiating, Comparatives
  3. Negotiating by email, Case study
  4. Entrepreneurs
  5. Interrupting in meeting
  6. Agendas and action minutes
  7. Kept it in the family
  8. The stock markets
  9. Trading stocks
  10. Franchising
  11. Going global
  12. Reports of recommendation, case study
  13. Summary and revision
  1. Selling
  Advertising space, Brainstorming and presentation, Listening for detail, Discussion.
  2. Selling
  Characteristics of a good salesperson, Buying and selling, Role play, Comparatives, superlatives, and asking questions.

  3. Selling
  Negotiating, Roleplay, Negotiating by email, Skim reading, Scan reading, Writing, Case study.
  4. The organisation
  Entrepreneurs, Listening for gist, Listening for detail, Scan reading, Types of companies, Reading, Vocabulary.

  5. The organisation
  Reported speech, Speaking, Interrupting in meetings, Discussion, Listening for gist, Handling interruptions.
  6. The organisation
  Agendas and action minutes, Writing, reporting, Case study- Soup kitchen vs Gourment to go
  Brainstorming and presentation.
  7. The stock markets
  Kept it in the family, Listening and note-taking, Reading, Dealing with figures, Vocabulary, Listening foe detail, Describing trends.
  8. The stock markets
  Future, 1 conditional, discussion, Speaking, Negotiations, Listening for detail.
  9. The stock markets
  Writing, describing figures, Reading for detail, Case study, Trading stocks.
  10. Going global
  Franchising. Discussion. Scan reading. Reading for detail. Vocabulary. Discussion. Vocabulary. Setting up a franchise. Discussion. Listening for gist. Listening for detail. Collocation.
  11. Going global
  Grammar. Past simple and present perfect. Asking questions. Describing companies. Asking for information. Speaking, Presentations, Handling questions.
  12. Going global
  Reports of recommendation, Writing, Reading and analysis, Listening for detail, Writing, Case study, Choosing a franchise.
  13. Summary and revision
  Summarising the topics, grammar srtuctures, lexis, Revision exercises.
Literatura
  povinná literatura
 • KARPETA, J. Business English 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-832-2. info
 • Richardson, K. et al. The Business Pre-intermediate, Student´s book. Oxford, 2008. ISBN 978-0-230-02154-9. info
 • MURPHY, R. English Grammar In Use, A self-study reference book for intermediate student sof English. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521- 53289-2. info
  doporučená literatura
 • VINCE, M. New Intermediate Language Practice with key. Macmillan Education, 2007. ISBN 9781405007689. info
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ 1 semestrální práce,
4/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů. Studenti, kteří danou část jazyka opakují, nemají povinnou 60% docházku.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž4
Seminář26
Zápočet30
Celkem60
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022.