PEMBPIPF Informační podpora činnosti firmy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020

Předmět se v období léto 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi využití výpočetní techniky na všech úrovních řízení firmy, ukázat proces tvorby informačního systému, jejich analýzu a syntézu, a nutnost spolupráce autora systému a uživatele systému. Studenti se seznámí se základními principy provozu a údržby informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích.. Seznámí se s architekturou informačních systémů, jejich hodnocením, získáváním informací z okolí podniku, využitím počítačů pro podporu rozhodování.
Osnova
 • 1. Informační technologie a firma
  2. Životní cyklus informačního systému
  3. Řízení firmy
  4. Marketing
  5. Podpora obchodu
  6. Podpora služeb
  7. Řízení vztahů se zákazníky
  8. Ekonomika a finance
  9. Péče o lidské zdroje
  10. Logistické IS, doprava
  11. Podpora administrativy
  12. Firma a internet
  13. Samostatné zpracování seminární práce.
  1. Informační strategie, požadavky na informační systém, možnosti uplatnění podnikových informačních systémů v oblasti řízení hlavních interních podnikových procesů.
  2. Strategie a plánování, akvizice (pořízení, vývoj), implementace (zavádění), provoz a údržba, ukončení provozu.
  3. Informační podpora různých úrovní managementu, systémy pro podporu rozhodování, manažerský informační systém, integrované systémy řízení podniku, systémy pokročilého plánování, řízení dodavatelsko odběratelského řetězce, datové sklady.
  4. Marketingové IS, marketingový zpravodajský systém, marketingový výzkumný systém
  5. Point of Sale, systémy automatizace vstupu dat, elektronický obchod
  6. IS ve službách, podpora vytváření produktu služba, procesy podpory a oprav produktů
  7. Operativní aplikace CRM, analytické aplikace CRM, aplikace CRM pro podporu spolupráce
  8. Procesy ekonomického řízení firmy , ekonomický IS, aplikace Cash Flow Management, controlling
  9. Payroll systémy (zpracování mezd a odměn), Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnanci), Human Resource Management (péče o lidské zdroje), Workforce Dynamics Analysis (vývoj lidského kapitálu), Workforce automation (systémy pro podporu řízení lidských zdrojů, zejména v projektových systémech a v oblastech poskytování služeb), Employee Portal (komunikace zaměstnanců), groupware (podpora týmové práce)
  10. Logistické IS, řízení nákladní dopravy, řízení osobní dopravy, opravárenská činnost
  11. Office Management Systém, elektronické publikační systémy, integrovaná správa dokumentů, workflow systémy
  12. Podstatné rysy internetu, základní služby internetu, komunikace na internetu, elektronické podnikání
  13. Samostatné zpracování seminární práce.
Literatura
  povinná literatura
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1. info
  doporučená literatura
 • Human resource information systems: basic, applications, and future directions. Editor Michael J Kavanagh, Mohan Thite, Richard, 2012. ISBN 978-1-4129-9166-7. info
 • STAIR, R. Principles of information systms. S.I.:Cengage Learning, 2012. ISBN 11-336-2966-0. info
 • FARAHENI, R., S.REZAPOUR and l. KARDAR. Logistics Operations and Management Concept and Models. 1 st ed. Burlington: Elsevier Science, 2011. ISBN 01-238-5203-X. info
 • RAO, K. Rama Moahana. Services marketing. India: Dorling Kindersley, 2011. ISBN 81-317-3225-8. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha, 2008. ISBN 80-247-0214-2. info
 • SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Praha, 2006. ISBN 80-251-1200-4. info
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4. info
Výukové metody
Přednáška s analýzou videozáznamu
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Účast na seminářích 50%, seminární práce, obhajoba seminární práce, závěrečná kombinovaná zkouška.
Jiná zátěž: samostatná práce s informačními zdroji (internet atd.), zpracování cizojazyčných zdrojů a příprava na řešení týmových úkolů na seminářích.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž7
Přednáška26
Příprava na zápočet40
Semestrální práce30
Seminář13
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.