INMBKPJA Programování v Java

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radomír Perzina, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Radomír Perzina, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Pá 5. 3. 13:55–15:30 A423, Pá 26. 3. 13:55–15:30 A423, Pá 23. 4. 13:55–15:30 A423
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit Java technologie. Studenti se seznámí se základními strukturami jazyka Java (třída, metoda, objekt) ve vývojovém prostředí Eclipse a naučí se prakticky využívat vybrané vlastnosti objektově orientovaného programování: dědičnost, polymorfismus, zapouzdřenost, apod.
Osnova
 • 1. Java technologie. Kompilery a interpretery
  2. Prostředí Eclipse. Datové typy. Konstanty, proměnné, klíčová slova, komentáře. Vstup a výstup dat
  3. Příkazy jazyka Java. Operátory relační, logické. Operátor přiřazení. Vyhodnocování logických výrazů. Příkazy pro větvení programu. Příkazy cyklu s řídící podmínkou na začátku. Příkazy cyklu s řídící podmínkou na konci. Příkazy cyklu s řídící proměnnou. Dynamické datové typy
  4. Třídy. Instance. Zapouzdřenost. Objekty. Rozsah platnosti deklarací. Statické atributy
  5. Deklarace metod. Předdefinované metody, překrývání. Přetěžování metod. Statické, instanční metody. Volání metod. Metoda main
  6. Veřejné, soukromé, chráněné a přátelské specifikátory přístupů pro metody (public, private, protected, friendly)
  7. Konstruktory, destruktory. Metody set a get
  8. Vztahy mezi nadtřídou a podtřídami. Třída Object a její API
  9. Abstraktní třídy a metody, rozhraní
  10. Debugger, ladění programu. Metody ošetření zpráv od OS Windows
  11. Balíčky, zapouzdření, samostatná aplikace, JAR soubory
  12. Praktická ukázka práce v prostředí Eclipse
  13. Zpracování vlastní případové studie
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, R. Myslíme objektivně v jakyku Java. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2653-3. info
 • PAVLÍČKOVÁ, J. a L. PAVLÍČEK. Úvod do Javy. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0963-6. info
  doporučená literatura
 • HERBERT, S. Java: A Beginner´s Guide. New York: Mcgraw-Hill Osborne Media, 2014. ISBN 978-0071809252. info
 • ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java, knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0027-1. info
 • PECINOVSKÝ, R. a M. VIRIUS. Objektové programování 1. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-366-9. info
Informace učitele
Cílem semestrálního projektu je vytvoření aplikace pomocí Java. Oprava a vyhodnocení semestrálního projektu bude realizováno vyučujícím do začátku zkouškového období. Hodnocení semestrálního projektu je součástí hodnocení zkoušky. Zkouška probíhá na učebnách vybavených PC a jejím cílem je ověřit teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia předmětu. Odevzdání semestrálního projektu v daném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na zkoušku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.