FIUNKNPT Peněžní teorie a měnová politika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 24. 3. 14:45–16:20 B307, Pá 21. 4. 14:45–16:20 B307, So 22. 4. 9:45–11:20 B307
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Peníze
 • Definice peněz. Historický vývoj peněz a peněžního oběhu. Emise a oběh peněz v současnosti. Měnové agregáty. Měnová báze. Měnový přehled. Úvěrové agregáty. Exogenita, endogenita, neutralita a superneutralita peněz.
 • 2. Poptávka a nabídka na trhu peněz, cena peněz
 • Teoretická a empirická definice poptávky po penězích. Hlavní teoretické přístupy k poptávce po penězích –tradiční a moderní neoklasické teorie, tradiční a moderní keynesiánské teorie. Teoretická a empirická definice nabídky peněz. Mikroekonomická a makroekonomická analýza nabídky peněz. Zjednodušená bilance centrálních a komerčních bank. Depozitní a peněžní multiplikátor. Činitele ovlivňující nabídku peněz. Cena peněz. Teorie úrokových sazeb.
 • 3. Podstata měnové politiky
 • Podstata a konečné cíle měnové politiky. Transmisní mechanismy. Měnová kritéria a indikátory měnové politiky. Časová zpoždění v měnové politice. Nástroje měnové politiky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Hodnocení účinnosti měnové politiky.
 • 4. Měnová politika z pohledu teoretických modelů
 • Charakteristika a předpoklady modelu IS-LM. Rovnováha a nerovnováha v modelu IS-LM. Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM. Měnový a úrokový transmisní mechanismus v modelu IS-LM. Charakteristika a předpoklady modelu IS-LM-BP. Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM-BP z hlediska mobility kapitálu a systému devizových kurzů.
 • 5. Teoretické zázemí koncipování měnové unie
 • Teorie optimálních měnových oblastí. Asymetrické hospodářské šoky a symetrické hospodářské šoky s asymetrickými dopady z hlediska měnové unie. Kritéria optimální měnové oblasti. Analýza nákladů a přínosů spojených s členstvím v měnové unii.
 • 6. Měnová politika v České republice
 • Historický vývoj měnové politiky na území České republiky. Měnová odluka. Vymezení cílů, nástrojů a kritérií měnové politiky ČNB. Aktuální měnová politika ČNB.
 • 7. Měnová politika v rámci evropského integračního procesu
 • Historie měnové integrace v Evropě. Konvergenční kritéria a jejich plnění. Zavedení jednotné měny euro. Eurozóna a nutnost jednotné měnové politiky. Postavení a úloha ECB. Cíle, nástroje a kritéria měnové politiky ECB. Aktuální měnová politika ECB. Měnová politika ČNB z hlediska vstupu do EU a problematika přijetí eura.
Literatura
  povinná literatura
 • SZKORUPOVÁ, Zuzana. Peněžní teorie a měnová politika: distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. info
 • REVENDA, Z., M. MANDEL, J. KODERA, P. MUSÍLEK a P. DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-240-6. info
  neurčeno
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • REVENDA, Z., 2015. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-230-7.
Výukové metody
40 % průběžné aktivity (seminární práce, průběžný test), 60 % závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.