INMBPBOI Podnikání na Internetu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:15–13:00 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPBOI/01: Út 10:35–12:10 B308, R. Dolák
INMBPBOI/02: St 16:25–18:00 B308, R. Dolák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/110, pouze zareg.: 0/110
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními modely, koncepcemi, metodami a architekturou systémů elektronického podnikání (e-business) a obchodování (e-commerce).
Osnova
 • 1. Informační společnost a globální infrastruktura
  Informační společnost. Globální informační infrastruktura. Subjekty informační a globální informační infrastruktury. Informační a komunikační technologie (ICT). Informační systémy. Internet, intranet. Služby internetu.
  2. Elektronické podnikání a obchodování (e-business, e-commerce)
  Výchozí podmínky pro e-business (legislativní, technologické, personální, sociální, apod.). Procesní definice elektronického podnikání a obchodování. Internetový obchod. Internetové tržiště. Struktura internetového obchodu a internetového tržiště. Obchodní modely. Členské a vlastnické modely. Metody tvorby cen na internetových tržištích.
  3. Obchodní modely elektronického podnikání
  Obchodní modely B2C a B2C. Prvky obchodních modelů (problematika hodnoty, zisku, obratu, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody, strategie, řízení). Hodnotový řetězec. Hodnota produktů a služeb v e-business. Virtuální hodnotový řetězec. Dodavatelský řetězec a logistika. Řízení dodavatelského řetězce v e-business.
  4. Systémové pojetí e-business
  Architektura systému e-business. Informační toky. ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship Management). Struktura a funkce ERP a CRM v e-business. Moduly ERP a CRM pro e-business. Technologické architektury systémů na podporu e-business.
  5. Zákaznické prostředí e-business
  Zákaznicky orientované systémy. Zákaznické prostředí. Cílové skupiny. Vztah prodejce & zákazník. Identifikace obchodujících subjektů. Komunikační rozhraní a metody a prostředky komunikace. Výhody a nevýhody e-business a e-commerce pro zákaznické prostředí a provozovatele.
  6. Bezpečnost e-business
  Bezpečnost e-business. Řízení rizik v e-business a e-commerce. Zabezpečení dat. Elektronický podpis. Elektronické platební systémy (EPS). Základní komponenty. Hlavní technologie EPS. Bezpečnost elektronických platebních systémů.
  7. Trendy vývoje e-business a e-commerce.
  Moderní metody a nástroje podporující efektivnost e-business. Business Intelligence (BI). Competitive Intelligence (CI). Využití BI a CI v e-business. BI jako součást moderních ERP a CRM. Předpokládané obchodní modely e-business a e-commerce v budoucnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019, 319 s. ISBN 978-80-247-2303-7. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
 • SUCHÁNEK, P. E-commerce - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929842. info
 • KLAPALOVÁ, A. Hodnota a e-business. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. ISBN 9788021055063. info
 • SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Praha: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137277. info
  doporučená literatura
 • HAVLÍK, R. Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu. Brno: KEY Publishing, 2012. ISBN 9788074180958. info
 • CHAFFEY, D. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, implementation and practice. New Jersey: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0273752011. info
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 9788025127957. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast na seminářích, zpracování seminární práce a její obhajoba.
Hodnotící metody: povinná aktivní účast na seminářích minimálně 60% (aktivita během semestru 10% hodnocení), obhajoba seminární práce (40% hodnocení), kombinovaná zkouška (50% hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.