PEMPMAR Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
3/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Heczková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Marketing je v tomto případě chápán jako "základy marketingu", tedy jako seznámení se základními pojmy a vztahy této vědní disciplíny a zároveň jako vstupní brána ke všem dalším marketingovým předmětům. Cílem je, aby se studenti po zvládnutí učební látky uměli orientovat v běžné podnikatelské činnosti firem a ostatních organizací očima marketingového pracovníka nebo manažera, aby získali základní znalosti a vědomosti z oblasti marketingu v podobě znalostí nejdůležitějších pojmů a definic, pochopení vztahů a souvislostí a aby byli schopni řešit základní marketingové problémy, které souvisí s uspokojováním potřeb zákazníků a naplňováním podnikatelských cílů firmy.
Osnova
 • 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu
  2. Řízení (management) marketingové činnosti
  3. Analýza marketingového prostředí
  4. Marketingový informační systém a marketingový výzkum
  5. Spotřebitelské trhy a kupní chování spotřebitele
  6. Analýza trhů obchodních organizací. Analýza odvětví a konkurence
  7. Identifikace tržních segmentů, volba cílových trhů
  8. Produkt a produktová politika
  9. Výběr a řízení marketingových distribučních cest a logistika trhu
  10. Cena, tvorba cenových strategií a programů
  11. Komunikační mix
  12. Mezinárodní marketing
  13. Marketing služebLiteratura
  povinná literatura
 • KEILLOR, B., D., 2013. Marketing in the 21st Century. 2013. ISBN 9781440828522. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management.14th. 2012. ISBN 978-0-13-210292-6. info
 • KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
 • SOLOMON, M., MARSHALL, G., STUART, E. Marketing očima světových marketingových manažerů. Brno: Computer Press, a.s., 2006. ISBN 80-251-1273-X. info
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-239-4. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. info
 • PALMER, A. Introduction to Marketing. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955744-8. info
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. info
 • KITA, J. a kol. Marketing. Bratislava: Ekonómia, 2002. ISBN 80-89047-23-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Průběžný test, písemná forma zkoušky, jiná zátěž
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018.