INMBAKVM Quantitative Methods

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2016
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (přednášející)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radomír Perzina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními poznatky a terminologií z oblasti algebry a matematické analýzy, a to tak, aby byli schopni používat zavedené pojmy, teoretické výsledky a výpočetní postupy v dalších, zejména ekonomicky orientovaných předmětech.
Osnova
 • 1. Motivační úvod, historie matematiky, jazyk matematiky
  2. Algebraické výrazy
  3. Rovnice a nerovnice
  4. Maticový počet
  5. Determinanty
  6. Soustavy lineárních algebraických rovnic
  7. Posloupnosti, limity posloupností
  8. Základy funkcí jedné reálné proměnné
  9. Limity funkcí jedné reálné proměnné
  10. Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné
  11. Užití diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné
  12. Integrální počet funkce jedné reálné proměnné a jeho aplikace
  13. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu v ekonomii a managementu
Literatura
  povinná literatura
 • PRICHET, G. D. and J. C. SABER. Mathematics with applications in management and economics. Boston, Sydney: IRWIN, Burr Ridge, 2004. ISBN 0-256-09237-0. info
  doporučená literatura
 • HAEUSSLER, E.F, PAUL, R.S., WOOD, R.J. Introductory mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences. Upper Saddle River, 2008. ISBN 978-0-13-242435-6. info
 • BRADLEY, T., PATTON, P. Essentials Mathematics hor Economics and Business. West Susex: John Wiley & Sons Ltd, 1998. ISBN 0-471-97511-7. info
 • SIMON, C.P., BLUME,L. Mathematics for Economists. New York: W.W.Norton and Company, 1994. ISBN 0-393-95733-0. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Součástí předmětu je rovněž získání příslušných výpočetních dovedností. Během 5. až 9. výukového týdne studenti absolvují průběžný písemný test, jehož výsledek se započítává do celkového výsledku zkoušky. Vyžaduje se alespoň 70%-ní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2021, zima 2022, zima 2023.