PEMNACON Corporate Controlling

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (přednášející)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy controllingu jako nástrojem řízení podnikatelských subjektů. Controlling prostupuje všemi podnikovými činnostmi, což umožní studentům seznámit se s jeho specifickými rysy v oblastech financí, zásobování, marketingu, atd. a zejména jako nástroje vnitropodnikového řízení nákladů.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Význam a koncepce controllingu
  2. Postavení controllingu v organizační struktuře podnikatelského su jektu
  3. Podmínky ekonomického řízení na bází controllingu
  4. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku, definice, využití v ekonomické praxi podnikatelských subjektů
  5. Využití příspěvku na úhradu v ekonomické praxi
  6. Plánování a rozpočtování
  7. Základy nákladového controllingu
  8. Ekonomická struktura podnikatelské jednotky, nákladová střediska, vztažná veličina.
  9. Princip kauzality při posuzování nákladového zatížení výrobků (služeb).
  10.Mechanizmus předávek výkonů v rámci nákladového controllingu
  11.Komplexní modelová situace nákladového controllingu podnikatelského subjektu
  12.Využití controllingu v kalkulacích
  13.Controlling v ostatních činnostech podniku
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinná účast na seminářích (70%); absolvování průběžného testu s minimální úspěšností 60 %.
Seminární práce zaměřená na zpracování komplexního controllingového modelu malého podniku. Závěrečnou ústní zkoušku mohou absolvovat pouze studenti, kteří uspěli při průběžném testu a hodnocení seminární práce je oceněno stupněm "vyhovuje".
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018.