CVABPCAP Animační programy

School of Business Administration in Karvina
Winter 2018
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Literature
  required literature
 • NOVOTNÝ, J., J. REKTOŘÍK, O. RACEK, H. VÁLKOVÁ, J. NOVÁ a M. STR. Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Muni Press, 2017. ISBN 978-80-210-8346-2. info
 • HANDLÍŘOVÁ, P., J. MASÁK, D. SPALKOVÁ, J. SYROVÁTKOVÁ a P. ŠLECH. Úvod do animace v cestovním ruchu. Jablonec n. Nisou: Educa, 2015. ISBN 978-80-260-7623-0. info
 • PŮŽA, B. a B. KOMEŠTÍK. Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-186-0. info
  recommended literature
 • HANDLÍŘOVÁ, P., D. SPALKOVÁ a J. MASÁK. Animace dospělí a senioři. Jablonec n. Nisou: Educa, 2015. ISBN 978-80-260-7627-8. info
 • HÁJEK, B., B. HOFBAVEN a J. PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času. Portál s.r.o., 2011. ISBN 978-80-262-0030-7. info
 • EGER, L. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5. info
 • ČERTÍK, M. a V. FIŠEROVÁ. Volný čas, životní styl a cestovní ruch. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8., 2009. ISBN 978-80-86578-93-4. info
 • HORNER S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování, stravování, využití volného času, aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247020-29. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2018/CVABPCAP