FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí odborných znalostí a dovedností na úseku účetnictví v různých právních formách obchodních společností s vazbou na zákon o obcbodních korporacích. Je kladen důraz na specifické hospodářské operace v účetnictví osobních a kapitálových společností a na vypovídací schopnost jejich účetních závěrek. V dané souvislosti není opomíjena problematika účetních operací týkajících se změn základního kapitálu, účetních operací s obchodním závodem, jakož i získání znalostí o výsledku hospodaření, odložené dani a účetní závěrce.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Založení a vznik obchodních společností
  2. Veřejná obchodní společnost
  3. Komanditní společnost
  4. Společnost s ručením omezeným
  5. Akciová společnost
  6. Operace se základním kapitálem - zvýšení ZK
  7. Operace se základním kapitálem - snížení ZK
  8. Vklad obchodního závodu
  9. Prodej obchodního závodu
  10. Pacht obchodního závodu
  11. Výsledek hospodaření a zdanění obchodních společností
  12. Odložená daň
  13. Účetní závěrka obchodních společnostíLiteratura
  povinná literatura
 • České účetní standardy. info
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). info
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Účetnictví obchodních společností - cvičebnice. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-975-6. info
 • ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností. 3. akt. vyd. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. info
  doporučená literatura
 • The Journal of Corporate Accounting & Finance. New York: Wiley Periodicals. info
 • PATON, W. A. An introduction to corporate accounting standards. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012. ISBN 9781111525552. info
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným: Řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe. 10. akt. vyd. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7263-659-4. info
 • ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. , TARANDA, P. Likvidace obchodních společností. 4. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-597-9. info
 • MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-3000-4. info
 • VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fůzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví). Praha: Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-157-2. info
  neurčeno
 • BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví obchodních společností. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-373-0. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=964
Požadavky na studenta: docházka na semináře, samostatně zpracovaný úkol, průběžný test, zkouška
Hodnotící metody: samostatně zpracovaný úkol (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž60
Přednáška13
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.