OPFNPSDP Seminář k diplomové práci

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu Seminář k diplomové práci student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvoří oficiální zadání diplomové práce. Předmět se zaměřuje na formální i obsahové zpracování diplomové práce. V rámci konzultací s vedoucím diplomové práce je vymezena problematika, která bude předmětem diplomové práce. Současně se předpokládá stanovení cíle diplomové práce včetně vymezení metodiky jejího řešení a časového plánu. Výsledkem předmětu je vytvořené a vedoucím práce schválené oficiální zadání diplomové práce.
Osnova
 • V termínu do 31.10. příslušného akademického roku, a po konzultaci s vedoucím práce, vyplní student v IS STAG podklady pro zadání diplomové práce.
  Doporučený rámcový obsah:
  a) cíl práce,
  b) výzkumný problém (oblasti),
  c) volba metodiky a dat,
  d) postup práce,
  e) nezbytné součásti práce.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. info
 • ČESAL, J., LIŠKA, V. Vědecké psaní a prezentace. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-30-6. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je nezbytné, aby student převzal a podepsal zadání práce na sekretariátu příslušné oborové katedry.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.