EVSBPEKO Ekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radka Kubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 10:35–12:10 A111
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPEKO/02: Po 11:25–13:00 A211, E. Kotlánová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Základní vstup do problematiky ekonomie
  Vymezení základních pojmů a ekonomických vztahů v teoretickém i praktickém pojetí. Základními principy ekonomie a role modelů v ekonomii. Členění ekonomie. Základní používané metody a nástroje ekonomické analýzy. Přehled ekonomických teorií ve vztahu k mikroekonomické problematice.
  2. Podstata trhu a směny
  Existence nutnosti výměny činností mezi lidmi a z toho vyplývající vymezení prostoru, ve kterém dochází ke směně, tj. trh. Základní rozdělení trhů na jednotlivé typy. Ekonomický koloběh z pohledu mikroekonomie a makroekonomie. Ekonomické subjekty, tj. domácnosti, firmy a stát. Teoretická východiska základních elementů, jako je nabídka a poptávka (individuální, dílčí a agregátní), cena a konkurence.
  3. Spotřebitel a jeho preference
  Spotřebitel jako základní element trhu a jeho volba. Vliv rozpočtového omezení na volbu spotřebitele. Užitek a jednotlivé přístupy k měření užitku ze spotřeby. Problematika optimální volby spotřebitele. Alternativní přístupy k měření optima spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a jejich elasticit.
  4. Firma a výrobní proces
  Podstata fungování firmy a její omezení. Fáze výrobního procesu spojené s produktivitou a objemem produkce. Důležitost výrobních faktorů a technologie v činnosti firmy a nalezení jejího optima. Příjmy, náklady a zisk firmy z pohledu ekonomické teorie v rozdílných časových obdobích.
  5. Firma z pohledu různých typů konkurenčních trhů
  Základní charakteristiky jednotlivých typů konkurenčních trhů z pohledu teorie a praxe. Fungování firmy na dokonale konkurenčním trhu a rozhodování firmy. Příklady nedokonalé konkurenčního trhu jeho (monopol, oligopol a monopolní konkurence) a jejich fungování v praxi.
  6. Trhy výrobních faktorů - půda, práce, kapitál
  Charakteristika jednotlivých výrobních faktorů a jejich ceny. Specifika trhu výrobních faktorů: trh půdy, trh práce a trh kapitálu. Trh práce a fungování odborů. Kapitálové statky a jejich formy. Úroková sazba, úspory a jejich význam Výnosy z kapitálu, současná, budoucí hodnota a čistá současná hodnota budoucích příjmů a jejich pro rozhodování o investičních variantách.
  7. Stát a jeho role v ekonomice
  Stát a jeho role při tržním selhání, eliminace negativních a podpora pozitivních dopadů tržního selhání. Funkce státu veřejná volba. Mechanismy veřejné volby a subjekty politického trhu. Typy hlasování, teorém středního voliče a role byrokracie.
Literatura
  povinná literatura
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2011. ISBN 978-80-251-3577-8. info
  doporučená literatura
 • TULEJA, P., GAJDOVÁ, K., PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie I. Karviná, 2014. ISBN 80-7248-958-9. info
 • CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Microeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131388857. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Informace učitele
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.