PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michael Münster (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:55–15:30 B308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPPEP/01: Čt 15:35–16:20 B308, M. Münster
PEMBPPEP/02: Čt 16:25–17:10 B308, M. Münster
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Právní pořádek České republiky
  Pojem práva, prameny práva, právní norma, právní vztahy, systém práva, ústavní pořádek.
  2. Veřejnoprávní aspekty podnikání
  Regulace podnikání v České republice, podmínky podnikatelské činnosti podle živnostenského zákona.
  3. Základní pojmy podnikání v soukromém právu
  Zásady soukromého práva, fyzické osoby, právnické osoby, právní jednání, podnikání, podnikatel, obchodní firma, sídlo, závod, prokura.
  4. Obchodní korporace
  Založení a vznik obchodní korporace, zrušení a zánik obchodní korporace, druhy obchodních korporací.
  5. Závazkové právo
  Smluvní závazkové právo (obecná ustanovení smluvního práva, vznik, změna, zajištění a zánik závazků, typické smlouvy používané v obchodě (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu)), ochrana spotřebitele (spotřebitel, spotřebitelské smlouvy, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)), závazky z deliktů (odpovědnost za škodu).
  6. Zneužití a omezení soutěže
  Nekalá soutěž, ochrana hospodářské soutěže.
  7. Řešení sporů
  Soudní řízení, rozhodčí řízení, výkon rozhodnutí (exekuce), insolvence.
  8. Další vybrané právní instituty
  Ochrana osobních údajů, zadávání veřejných zakázek, trestní odpovědnost právnických osob.
Literatura
  povinná literatura
 • RICHTER, J., DUDA, D., MÜNSTER, M., ČERNÝ, M., a T. GONGOL, 2018. Právo v ekonomické praxi. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-326-0
  doporučená literatura
 • GONGOL, T. a M. MÜNSTER. Obchodní právo. Po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-997-8. info
 • GONGOL, T. Řešení sporů z obchodních vztahů. SU OPF Karviná, 2010. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min 60 % účast), průběžný test.
Hodnocení: průběžný test (40 %), písemná zkouška (60 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021.