INMNKSTZ Statistické zpracování dat

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 1. 10. 11:25–13:00 VS, Pá 5. 11. 11:25–13:00 VS, Pá 3. 12. 11:25–13:00 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Statistika z bakalářského stupně studia, nebo jiný základní bakalářský statistický předmět, poskytnout výklad dalších pojmů matematické statistiky, hlavních poznatků této teorie a základních statistických a ekonometrických metod. Látku prezentovat s ohledem na aplikace v ekonomické oblasti. Získat příslušné manuální výpočetní dovednosti a naučit se řešit statistické úlohy pomocí Excelu a SPSS na počítači PC.
Osnova
 • 1. Analýza rozptylu (ANOVA) - Jeden faktor
  2. Analýza rozptylu - Dva a více faktorů, neparametrická ANOVA
  3. Regresní analýza - Jednorozměrná, lineární
  4. Regresní analýza - Jednorozměrná, nelineární
  5. Regresní analýza - Vícerozměrná
  6. Regresní analýza - Vícerozměrná: Multikolinearita, heteroskedasticita, autokorelace
  7. Základy analýzy časových řad
  8. Analýza trendu časové řady (ČŘ)
  9. Analýza sezónní a náhodné složky ČŘ
  10. Modely exponenciálního vyrovnání ČŘ
  11. Modely ARIMA
  12. Prognózování v ČŘ
  13. Aplikace statistických metod v ekonomii a managementu.
Literatura
  doporučená literatura
 • RAMÍK, J. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika A. Online. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-85879-43-3. [citováno 2024-04-24] info
 • RAMÍK, R. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika B. Online. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-001-4. [citováno 2024-04-24] info
 • CYHELSKÝ, L., J. KAHOUNOVÁ a R. HINDLS. Elementární statistická analýza. Online. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-7261-003-1. [citováno 2024-04-24] info
 • SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. Online. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. [citováno 2024-04-24] info
 • GURAJATI, D. Essentials of econometrics. Online. New York: McGraw-Hill, 1992. ISBN 0-13-844143-X. [citováno 2024-04-24] info
Informace učitele
Během semestru se konají 3 soustředění po 4 hod. Studenti zpracují seminární práci, která se sestává z řešení vybraných příkladů vztahujících se k probírané látce. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky. Studenti kombinovaného studia mají rozšířené možnosti konzultovat látku včetně seminární práce s vyučujícími předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.