PEMBPEMA E-marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
St 13:05–14:40 MS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPEMA/01: Čt 11:25–12:10 B307, R. Bauerová
PEMBPEMA/02: Čt 10:35–11:20 B307, R. Bauerová
PEMBPEMA/03: Čt 9:45–10:30 B307, R. Bauerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 77 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/77, pouze zareg.: 0/77
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti E-marketingu s důrazem na nové přístupy marketingu, které se objevují s rozvojem technologií, představit procesy a metody, které praktici v současném rychle se měnícím prostředí digitálních technologií využívají a poukázat nejen účinnost těchto aktivit, ale také na jejich důležitost jako komplementární součást tradičních marketingových nástrojů.
Osnova
 • 1. Úvod do E-marketingu - vymezení základních pojmů, jako je marketing digitální, online marketing, výkonový marketing. Vývoj a současný stav forem a prostředků marketingu v interaktivním prostředí, charakteristika jednotlivých online nástrojů.
  2. Produkt a cena v online prostředí - vytváření produktových ekosystémů, vývoj produktů, tvorba nových segmentů, budování loajality, digitalizace produktů. Cenové strategie a taktiky v rámci E-marketingu, změna vnímání ceny v online prostředí, dynamická cenotvorba, srovnávače cen, e-aukce, e-shopy, platební systémy.
  3. Vybrané online nástroje marketingové komunikace - bannerová a pop-up reklama, newsletter, koncept metrik KPI, CTR, CPC a CPM. Mobilní marketing, SMS, MMS, mobilní aplikace, QR kódy, geomarketing, Bluetooth, Foursquare. E-mailing, tvorba databáze klientů, tvorba personalizovaných e-mailů, právní regulace, distribuce e-mailů.
  4. Prezentace firmy pomocí sociálních médií a webové stránky - sociální média a zapojení online zákazníka, základní členění sociálních médií, chování spotřebitelů v komunitách, sdílení a online WOM. Vytvoření a správa firemního profilu na sociální síti, metriky, klíčové ukazatele, interakce a práce s publikem. Prezentace firmy pomocí webové stránky, UX design, analýzy návštěvnosti, leady, microsite, blog, e-katalog.
  5. Zákaznická data - analýza zákazníka a marketingový výzkum na internetu, techniky online sběru dat, big data, monitoring sociálních sítí, eyetracking. Řízení vztahů se zákazníky online, budování databáze, cloudové řešení CRM systému, profilování, personalizace.
  6. Komplexní tvorba online marketingových kampaní - proces akvizice zákazníka na internetu, model dosahování konverze, SEO, PPC kampaně, remarketing, affiliate marketing. Příprava, realizace a vyhodnocení online kampaní, spolupráce s agenturami, integrace s ostatními nástroji marketingové komunikace. Příklady z praxe. Multi-channel vs. omni-channel marketing.
Literatura
  povinná literatura
 • LOSEKOOT, Michelle a VYHNÁNKOVÁ ELIŠKA. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. ISBN 978-80-7555-084-2. info
 • STOKLASA, Michal. E-marketing: Distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. ISBN 978-80-7510-208-9. info
  doporučená literatura
 • SEMERÁDOVÁ, Tereza a WEINLICH PETR. Marketing na Facebooku a Instagramu: využijte naplno organický dosah i sponzorované příspěvky. Brno: Computer Press, 2019. ISBN 978-80-251-4959-1. info
Výukové metody
Přednášení
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast).
Hodnotící metody: úkoly na seminářích (20 % hodnocení), zpracování seminární práce o aplikaci moderních metod e-marketingu ve fungování konkrétní firmy (20 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.