PEMBPPDK Podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Hercig (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
St 10:35–12:10 MS, kromě St 6. 10. ; a St 6. 10. 10:35–12:10 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPPDK/01: St 8:05–8:50 A501, T. Hercig
PEMBPPDK/02: St 8:55–9:40 A501, T. Hercig
PEMBPPDK/03: St 12:15–13:00 A501, T. Hercig
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Kurz je výchozí pro další předměty v oblasti podnikání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 135 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/135, pouze zareg.: 0/135
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je motivovat studenty k podnikání. Seznámit se základními principy podnikání.
Výstupy z učení
- Student je schopen vyhodnotit svou podnikatelskou myšlenku - Student je schopen popsat procesy v podnikání a základní požadavky.
Osnova
 • 1. Podnikatel, podnikání a výklad základních pojmů Podnikatel a jeho definice. Vymezení podnikání. Vyhodnocení vlastního potenciálu pro podnikání. Metody podporující podnikavost. 2. Podnikání a jeho podpora Vymezení malých a středních podniků dle platné legislativy. Podpora malých a středních podniků (MSP) a začínajících podnikatelů. Ekosystémy podporující podnikání (inkubátory, coworkingová centra). Možnosti využívat mentoringu a koučingu při podnikání. 3. Vlastní vstup do podnikání Zhodnocení vlastní myšlenky do podnikání. Využití Lean Canvas pro zhodnocení myšlenky. Analýza prostředí, analýza rizik takto připravených Lean Canvas záměrů a jejich prezentace. 4. Specifické skupiny podnikatelů Rodinné podnikání a následnictví. Podnikání mladých, podnikání žen. Sociální podnikání. Využívání příležitostí a odlišností na trhu. 5. Provozní management podniku Základní principy v řízení začínajícího podniku v oblasti personální, finanční, provozní. Ekonomické minimum pro začínajícího podnikatele. Krizové řízení související s životním cyklem podniku. 6. Rozvoj podnikání Tvorba sítí a aliancí v podnikání. Inovace jako zdroj růstu a rozvoje podniku. Scale-up tendence v podnikání. Finanční propojování podniků. 7. Mezinárodní obchodní aktivity v podnikání Strategie a struktury mezinárodního obchodu, zvláštní role různých funkcí mezinárodního obchodu. Formulace a provádění strategií, plánů a taktik k úspěchu v mezinárodních obchodních aktivitách.
Literatura
  povinná literatura
 • DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. info
 • MULAČOVÁ, V. a P. MULAČ, 2013. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4780-4.
 • VEBER, J. a J. SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 820694501. info
  doporučená literatura
 • AULET, B., M. URSACHE and Ch. SNYDER, 2017. Disciplined entrepreneurship workbook. Hoboken, New Jersey: Wiley. ISBN 978-1119365792.
 • NECK, H. M., Ch. P. NECK and E. L. MURRAY, 2018. Entrepreneurship: the practice and mindset. Los Angeles: SAGE. ISBN 978-1483383521.
 • SRPOVÁ, J. et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha:Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. info
 • SRPOVÁ, J. a V. ŘEHOŘ. Základy podnikání - teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 607525857. info
Výukové metody
přímá výuka, diskuse, projekty
Metody hodnocení
Hodnotící metody: bodovaná celosemestrální práce, vycházející z aktivní účasti na seminářích (30 % hodnocení), prezentace výsledků práce v podobě záměru a diskuse (20 % hodnocení), písemná zkouška (50 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích spojená s řešením komplexních případových studií a zpracováváním celosemestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.