PEMBKEKO Ekonomika obchodu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 30. 9. 8:05–9:40 VS, Pá 4. 11. 8:05–9:40 VS, Pá 2. 12. 8:05–9:40 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 64 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/64, pouze zareg.: 1/64
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s úlohou a funkcemi obchodu a jeho vztahem k národnímu hospodářství v tržní ekonomice. Součástí je přehled maloobchodních prodejních jednotek, jejich životní cyklus a rozdíly mezi maloobchodem a velkoobchodem. Studenti si osvojí problematiku fungování obchodně provozní jednotky, jejího okolí a rozvoje maloobchodní sítě z územního hlediska a systémového pojetí obchodní technologie. Teorie a praxe maloobchodního prodeje je rozvedena a zaměřena na jeho řízení se zdůrazněním na techniku a psychologii prodeje včetně kontrolních činností.
Výstupy z učení
Nerelevantní
Osnova
 • 1. Význam a postavení obchodu v národním hospodářství
  Pojetí obchodu. Jeho vznik, společenská dělba práce, historie trhu. Éra přežití. Produktivní éra. Spotřebitelská éra. Základní činitelé obchodní činnosti. Proces utváření tržní nabídky na úrovni obchodu. Základní funkce obchodu. Druhy obchodu.
  2. Stručný vývoj českého obchodu
  Obchod za první republiky, obchod v období CPE a jeho charakteristika (1948-1989). Obchod v období transformace a jeho strukturálních změny. Vývoj druhů maloobchodu ve světě.
  3. Řešení technologie obchodního provozu I
  Systémové pojetí obchodního provozu. Zboží jako obchodní sortiment, jeho definice, vývoj a členění. Seskupování sortimentu a jeho specializace. Pracnost sortimentu. Technologické skupiny zboží. Zásoby zboží. Graf vývoje zásob. Obchodně provozní operace.
  4. Řešení technologie obchodního provozu II
  Mechanizační prostředky a obchodní zařízení. Plochy a dispoziční řešení maloobchodní jednotky. Pohyb zboží v maloobchodní jednotce. Formy prodeje. Hlavní skupiny forem prodeje a jejich výběr. Charakteristika základních forem prodeje.
  5. Projekt maloobchodní jednotky
  Zřízení prodejny, podnikatelský plán, jeho specifika. Zřizování nové provozovny z pohledu hygieny. Hygienické minimum pro podnikatele. Projekt prodejny. Exteriér prodejny (vnější stimuly nákupní atmosféry). Interiér prodejny (vnitřní stimulace).
  6. Maloobchod a jednotlivé typy maloobchodních jednotek
  Maloobchod, jeho definice, podstata a význam. Životní cyklus maloobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Maloobchod v prodejnách (store retail). Hlavní druhy maloobchodníků bez prodejen (non-store retail). Maloobchodní organizace.
  7. Velkoobchod a skladování
  Charakter a význam velkoobchodu. Transakcionální teorie a její využití v praxi. Funkce velkoobchodu. Druhy velkoobchodníků. Velkoobchod s úplnými a neúplnými funkcemi. Skladování ve velkoobchodních skladech a doprava.
  8. Územní organizace obchodního podnikání a maloobchodní síť
  Soustava osídlení - obecné vymezení. Seskupování sídelních útvarů. Česká sídelní soustava. Optimální využití prostorových faktorů pro rozmístění ekonomických aktivit. Maloobchodní síť, její význam, členění a územní organizace.
  9. Principy řešení a uspořádání maloobchodní sítě
  Vývojové tendence v maloobchodní síti, principy jejího řešení. Akční rádius a dostupnost. Nákupní spád. Rovnoměrnost sítě. Koncentrace maloobchodní sítě. Hierarchie v řešení sítě (tzv. princip stupňovitosti). Umístění maloobchodních jednotek v sídelních útvarech.
  10. Základy ekonomiky maloobchodního prodeje
  Plánování, rozpočtování prodeje. 3 ekonomické kategorie úspěšného podnikání. Nákupní ceny. Obchodní přirážky. Rabaty. Řízení a plánování zásob. Základní výběr sortimentu. Analýza potřeb zákazníků. Realizace prodejních cen. Nákladové faktory a poměry na trhu.
  11. Psychologie a technika prodeje
  Motivace zákazníků, typy zákazníků, jejich chování. Komunikace se zákazníkem. Základní typy otázek. Námitky zákazníka - argumentační agenda prodejce. Znalost, čas a metodika odpovědí. Psychologické aspekty rozmístění zboží po prodejní ploše a merchandising.
  12. Ochrana zájmů spotřebitele Význam ochrany a její vývoj. Právní normy. Dozorující instituce. Ochranné známky.
Literatura
  povinná literatura
 • STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Online. Karviná, SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248- 846-. [citováno 2024-04-23] info
 • CIMLER, P. a KOL. Retail Management (vybrané kapitoly). Online. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. [citováno 2024-04-23] info
 • STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu.. Online. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-296-3. [citováno 2024-04-23] info
  doporučená literatura
 • HOROVÁ, O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. Online. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 978-80-245-1106-1. [citováno 2024-04-23] info
 • STARZYCZNÁ, H. Vývoj životního cyklu maloobchodních jednotek v českých zemích. Online. Karviná: SU OPF, 2006, [citováno 2024-04-23] info
 • BETANCOURT, R. R. The Economics of Retailing and Distribution. Online. Cheltenham: Edward ELGAR, 2004. ISBN 1-84542-764-5. [citováno 2024-04-23] info
 • PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Online. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-85943-48-4. [citováno 2024-04-23] info
 • STARZYCZNÁ, H., STEINER, J. Maloobchod v českých zemích v proměnách let 1918-2000. Online. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-084-7. [citováno 2024-04-23] info
 • BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Online. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-55-4. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
zpracování projektu maloobchodní jednotky, písemná forma zkoušky
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2023, zima 2024.