INMBPKVM Kvantitativní metody

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Neničková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
St 11:25–13:00 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPKVM/02: Čt 13:05–14:40 A217, J. Mazurek
INMBPKVM/03: Út 10:35–12:10 A217, J. Mazurek
INMBPKVM/04: St 8:05–9:40 A211, Z. Neničková
INMBPKVM/05: Čt 8:05–9:40 A211, Z. Neničková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 500 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 91/500, pouze zareg.: 1/500
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními poznatky a terminologií z oblasti algebry a matematické analýzy, a to tak, aby byli schopni používat zavedené pojmy, teoretické výsledky a výpočetní postupy v dalších, zejména ekonomicky orientovaných předmětech.
Osnova
 • 1. Motivační úvod, historie matematiky, jazyk matematiky
  2. Algebraické výrazy
  3. Rovnice a nerovnice
  4. Maticový počet
  5. Determinanty
  6. Soustavy lineárních algebraických rovnic
  7. Posloupnosti, limity posloupností
  8. Základy funkcí jedné reálné proměnné
  9. Limity funkcí jedné reálné proměnné
  10. Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné
  11. Užití diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné
  12. Integrální počet funkce jedné reálné proměnné a jeho aplikace
  13. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu v ekonomii a managementu
Literatura
  povinná literatura
 • STOKLASOVÁ, R. Kvantitativní metody. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-848-3. info
  doporučená literatura
 • KLŮFA, J. Matematika pro studenty VŠE. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-743. info
 • MOUČKA, J. a P. RÁDL. Matematika pro studenty ekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-32602. info
 • JIRÁSEK, F. a J. BENDA. Matematika pro bakalářské studium. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-02-7. info
 • PRICHET, G. D. and J. C. SABER. Mathematics with applications in management and economics. Boston, Sydney: IRWIN, Burr Ridge, 2004. ISBN 0-256-09237-0. info
 • GODULOVÁ, M., J. JANŮ a R. STOKLASOVÁ. Matematika A. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 7248-206-8. info
Metody hodnocení
running test, 70% attendance at the seminars, final exam test
Informace učitele
running test, 70% attendance at the seminars, final exam test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMBPKVM