INMDSMIS Manažerské informační systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16 hodin. 10 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s tematicky vázanými pojmy, funkcemi a architekturami manažerských informačních systémů, novými přístupy k podpoře řízení a rozhodování s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) a vývojem manažerských informačních systémů a systémů na podporu rozhodování ve vztahu k řízení, rozhodování, rozvoji informační a znalostní společnosti a digitálních firem. Velký důraz je kladen na prezentaci nástrojů, metod a oblastí moderní informatiky jakými jsou například big data, data mining, business intelligence, competitive intelligence apod. a jejich využití při řízení podniku, obchodu, výroby, marketingu, logistiky apod.
Osnova
 • 1. Informační systémy pro podporu managementu
  Informační a znalostní společnost. Informační a komunikační technologie. Informační systém. Datová, softwarová, hardwarová a funkční architektura. Databázová, aplikační a prezentační vrstva. Úloha informačních systémů v podnikové praxi. Informační systémy na jednotlivých úrovních řízení. Digitální firma.
  2. Systémový přístup k řešení úloh
  Tvrdé a měkké systémové metodologie. Rozhodovací proces. Funkce a metody pro rozhodování s jistotou, s rizikem a za nejistoty. Rozhodovací kritéria. Rozhodovací modely. Modelování a simulace. Typy simulačních modelů. SW nástroje pro realizaci simulací.
  3. Typy a funkce manažerských informačních systémů
  Podnikové systémy CRM (Customer Relationship Management) a ERP (Enterprise Resource Planning). Znalostní systémy. Expertní systémy. Využití manažerských informačních systémů pro analýzy, plánování a strategické plánování, tvorbu rozpočtů, statistiky, atd. Typy reportů.
  4. Business a Competitive Intelligence
  Informační a znalostní management. Zdroje, charakteristika a příprava dat a informací pro řízení a rozhodování. Big Data. Datové repository. Datové transformace a čištění dat. Analytické komponenty. Data mining. Automatizovaný a interaktivní reporting. BI software. Competitive Intelligence jako zdroj informací pro podporu rozhodování.
Literatura
  povinná literatura
 • BRITTON, Philip a Zena APPLEBAUM. A Practical Guide to Competitive Intelligence. Special Libraries Association, 2022. 178 s. ISBN 979-8-9852140-0-0. info
 • LAUDON, Kenneth a Jane LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson, 2022. ISBN 978-1-292-40328-1. info
 • SHARDA, Ramesh. Business Intelligence, Analytics, And Data Science: A Managerial Perspective. Pearson India, 2019. ISBN 978-93-5306-702-1. info
 • ŠILEROVÁ, Edita. Informační systémy v podnikové praxi. Powerprint, 2017. 153 s. ISBN 978-80-7568-065-5. info
  doporučená literatura
 • ZWINGMANN, Tobias. AI-Powered Business Intelligence: Improving Forecasts and Decision Making with Machine Learning. O'Reilly Media, 2022. 389 s. ISBN 978-1-0981-1147-2. info
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMDSMIS