RCZVRK003 Teorie výchovy

Rektorát
léto 2017
Rozsah
Přednáška 13 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: zk.
Garance
Centrum celoživotního vzdělávání - Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti - Rektorát
Kontaktní osoba: Vendula Gronkowiecová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
" Výchova (pojem, rysy, funkce, cíle, složky, principy, formy, činitelé výchovy). " Výchovný proces. " Roviny pedagogického působení. " Postoje pedagoga k žákům. " Pedagogická práce se sociální skupinou. " Sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. " Rozhodovací proces jako prostředek výchovy ke svobodě a zodpovědnosti. " Výchova k prosociálnímu jednání. " Problematika autority.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023.