MU01022 Analýza v komplexním oboru

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 11:25–13:00 118
Předpoklady
MU01002 Matematická analýza II && ( MU20003 Matematická analýza III || MU01003 Matematická analýza III ) && NOW ( MU01921 Analýza v komplexním oboru-cv. ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu studenti získají základní znalosti z komplexní analýzy nutné jak pro další studium matematiky, tak také pro absolvování předmětu Analýza v komplexním oboru.
Osnova
 • 1. Komplexní čísla, analytické funkce - algebraický a goniometrický tvar kompexního čísla, křivky a oblasti v komplexní rovině, derivace funkce komplexní proměnné, analytická funkce, Cauchy-Riemannovy rovnice, racionální, exponenciální a trigonometrické funkce, logaritmus.
  2. Konformní zobrazení - konformní zobrazení, lineární transformace, Möbiova transformace, exponenciální funkce, logaritmus.
  3. Integrály v komplexním oboru - křivkový integral, základní vlastnosti, Cauchyho integrální věta, Cauchyho integrační vzorec.
  4. Mocninné řady v komplexním oboru - Taylorova řada, Laurentova řada, singularity a nulové body.
  5. Integrace pomocí věty o reziduích - rezidua, reziduová věta, výpočet reálných integrálů.
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Smítal, P. Šindelářová. Komplexní analýza. MÚ SU, Opava, 2002. info
 • W. Rudin. Analýza v reálném a komplexním oboru. Academia, Praha, 1987. info
 • P. V. O'Neil. Advanced Engineering Mathematics. Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1983. info
 • E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics. Wiley, New York, 1983. info
 • R. V. Churchill, J. W. Brown, R. F. Verhey. Complex Variables and Applications. Mc Graw-Hill, New York, 1976. info
Informace učitele
Požadavky pro získání zápočtu určuje cvičící. V zásadě by mělo jít o zvládnutí látky.
Totéž platí pro písemnou část zkoušky. V její ústní části se prověřuje orientace v základních pojmech teorie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU01022