MU01111 Úvod do studia matematiky I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Libuše Hozová (cvičící)
Garance
PaedDr. Libuše Hozová
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU01111/01: Út 8:05–9:40 R1, L. Hozová
MU01111/02: Út 9:45–11:20 R1, L. Hozová
MU01111/03: Út 11:25–13:00 R1, L. Hozová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Procvičení příkladů středoškolské matematiky. Tento předmět je určen především těm studentům, kteří mají mezery ve znalostech středoškolské matematiky (např. proto, že absolvovali SŠ s nižší dotací hodin matematiky než na gymnáziích).
Osnova
 • 1. Množiny a výroky
  2. Úlohy na operace s výroky - negace, konjunkce, disjunkce
  3. Úlohy na operace s výroky - implikace a ekvivalence
  4. Úlohy na tautologie
  5. Vennovy diagramy
  6. Úpravy algebraických výrazů
  7. Lineární a kvadratické rovnice
  8. Shodná zobrazení
  9. Planimetrické úlohy
  10. Stereometrické úlohy
Literatura
  povinná literatura
 • I. Bušek. Řešené maturitní úlohy z matematiky. SPN Praha, 1998. info
  doporučená literatura
 • O. Odvárko. Goniometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-000-4. info
 • E. Calda, V. Dupač. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-10-0. info
 • I. Bušek, L. Boček, E. Calda. Základní poznatky z matematiky. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-85849-34-8. info
 • M. L. Lial, Ch. D. Miller. Mathematics with Applications in the Management, Natural, and Social Sciences. Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1979. info
Informace učitele
Aktivní účast na cvičení a vypracování zadaných domácích úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU01111