MU01112 Úvod do studia matematiky II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Libuše Hozová (cvičící)
Garance
PaedDr. Libuše Hozová
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
! MU10013 Úvod do studia matematiky II && ! NOW ( MU10013 Úvod do studia matematiky II ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Procvičení příkladů středoškolské matematiky. Tento předmět je určen především těm studentům, kteří mají mezery ve znalostech středoškolské matematiky (např. proto, že absolvovali SŠ s nižší dotací hodin matematiky než na gymnáziích).
Osnova
 • 1. Komplexní čísla
  2. Úlohy na přímy a nepřímy důkaz
  3. Důkaz sporem
  4. Úlohy na matematickou indukci
  5. Rovnice s parametrem a absolutní hodnotou
  6. Soustavy rovnic a nerovnic
  7. Iracionální rovnice a nerovnice
  8. Logaritmické rovnice a nerovnice, goniometrické rovnice
  9. Posloupnosti a řady
  10. Kombinatorické úlohy
Literatura
  povinná literatura
 • I. Bušek. Řešené maturitní úlohy z matematiky. SPN Praha, 1998. info
  doporučená literatura
 • P. Hejkrlík. Sbírka řešených příkladů - Rovnice a nerovnice. Nakladatelství SSŠ,s.r.o. Opava, 2006. ISBN 978-80-903861-0-5. info
 • M. Kočandrle, L, Boček. Analytická geometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-120-5. info
 • O. Odvárko. Funkce. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-09-7. info
 • O. Odvárko. Posloupnosti a řady. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-91-7. info
 • L. Boček, J. Bočková, J. Chorvát. Rovnice a nerovnice. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-001-2. info
 • E. Pomykalová. Stereometrie. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-004-7. info
 • E. Pomykalová. Planimetrie. Prometheus, Praha, 1993. ISBN 80-85849-07-0. info
 • M. L. Lial, Ch. D. Miller. Mathematics with Applications in the Management, Natural, and Social Sciences. Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1979. info
Informace učitele
Aktivní účast na cvičení a vypracování zadaných domácích úkolů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.