MU02052 Seminář z aplikované matematiky I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na aplikaci obecných poznatků základního studia v matematickém modelování ve zvolené oblasti aplikace. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů. Oblastí aplikace je vizuální svět a zpracování obrazu.
Osnova
  • Práce dle zadaných témat.
Informace učitele
Vypracování všech zadaných projektů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU02052