MU03024 Seminář z reálné analýzy II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Lenka Rucká, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU03024/01: St 8:05–9:40 RZ, L. Rucká
Předpoklady
( MU03022 Seminář z reálné analýzy I || MU03029 Seminář z reálné analýzy I ) && ! MU03031 Seminář z reálné analýzy II && ! NOW ( MU03031 Seminář z reálné analýzy II ) && TYP_STUDIA ( BN )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmětem semináře je zejména látka probíraná na přednášce Reálná analýza II. Cílem je prohloubení znalostí a dovedností studentů. Na semináři také budou řešeny zajímavé problémy, např. úlohy uveřejňované v časopise American Mathematical Monthly.Větší důraz je kladen na jejich samostatnou práci.
Osnova
 • 1. Integrály
  - vztah Lebesgueova a Riemannova integrálu
  - vztah mezi měřitelností, integrovatelností a spojitostí
  - Henstock - Kurzweilův integrál
  2. Derivace
  - Diniho derivace
  - spojitost a diferencovatelnost
  - diferencovatelnost monotonních funkcí
  - body nespojitosti derivace
  - Banach - Mazurkiewiczova věta
  3. Funkce s konečnou variací a absolutně spojité funkce
Literatura
  doporučená literatura
 • A. M. Bruckner, J. B. Bruckner, B. S. Thomson. Real Analysis. Upper Saddle River, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-458886-X. info
 • M. Švec, T. Šalát, T. Neubrunn. Matematická analýza funkcií reálnej premennej. Bratislava, 1987. info
Informace učitele
Získání zápočtu je podmíněno aktivní účastí, vyřešením alespoň 2 úloh zadaných v průběhu semestru a následnou prezentací jejich řešení na semináři.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU03024